4/ List O. Honorata do Franciszkanek od Cierpiących

Sługa wasz życzy Wam, Czcigodnym i Umiłowanym w Chrystusie swoim Paniom, Siostrom i Matkom przy tych Świętach Bożego Narodzenia, aby ten zapał święty, który nasz św. O. Franciszek uczuwał w sobie przy rozmyślaniu tajemnicy żłóbka i który pobudził go do pójścia ścieżkami Jezusowego ubóstwa, pokory i umartwienia, który i Was przywiódł do naśladowania go w tych cnotach, nie ustawał nigdy w sercach waszych, ale coraz bardziej przez tę gorącość ogniska się rozpalał.
Życzę Was także, aby to Boskie Dzieciątko błogosławiło Was na duszach waszych i we wszystkich pracach waszych na chwałę Jego podejmowanych. I aby ten pokój, który aniołowie ogłaszali tej szczęśliwej nocy ludziom dobrej woli, nie opuszczał Was nigdy, i aby ta pociecha, jaką przepełnione jest serce moje na widok wierności waszej w służbie Pańskiej, i waszym też sercom udzieloną obficie została, abyście tak z większą łatwością do uświątobliwienia swego zdążać mogły.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz