17 października 2018 r.Prosząc o dar beatyfikacji Matki Kazimiery, zanosimy przed Boży tron, za wstawiennictwem Sługi Bożej, wszystkie przesyłane prośby o modlitwę. Ogarniamy wstawiennictwem także wszystkie osoby zaangażowane w prowadzenie procesu Matki Kazimiery, wszystkich chorych, cierpiących i oddanych ich służbie.

Litania do Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Matko Boża Nieustającej Pomocy, módl się za nami,
Święty Józefie, módl się za nami,
Święty Kazimierzu, módl się za nami.
Sługo Boża Matko Kazimiero,- swoim życiem ukazująca Boga jako Ojca wszystkich ludzi, przyczyń się za nami,
- gorąco miłująca Matkę Najświętszą,
- wierna córko Ojca Honorata,
- od dzieciństwa poświęcona Chrystusowi przez ślub czystości,
- z radością kontemplująca tajemnice różańca,
- niewiasto ewangelicznych błogosławieństw,
- naśladująca Chrystusa w ubóstwie i pokorze,
- miłosierna samarytanko w służbie cierpiącym,

13 października 2018 r. - Święto bł. Honorata Koźmińskiego

W czasie trwania procesu beatyfikacyjnego Sł. Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej w szczególny sposób dziękujemy za dar bł. Honorata Koźmińskiego, Ojca Rodziny Honorackiej. To z Jego inspiracji Matka Kazimiera utworzyła nasze zgromadzenie – Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. W swoich naukach kierowanych do sióstr, wiele razy podkreślała znaczenie o. Honorata dla rozwoju zgromadzenia, odwoływała się do Jego nauczania i udzielanych wskazówek, uważając go za Ojca Zgromadzenia. We wspólnotach siostry modliły się o kanonizację Ojca, za wszystkie zgromadzenia honorackie, prosząc o wierność charyzmatom.