Kronika Kozienicka - Msza w 95. rocznicę śmierci Matki Kazimiery Gruszczyńskiej

 

Ks. Zbigniew Niemirski, 95. rocznica śmierci sługi Bożej matki Kazimiery Gruszczyńskiej

Msza św. z tej okazji z modlitwą o jej beatyfikację sprawowana była w kościele pw. Świętego Krzyża w Kozienicach, gdzie została ochrzczona.

Eucharystii, którą poprzedziła modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia, przewodniczył ks. prał. Marek Fituch, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Radomiu.

- Rocznica śmierci matki Kazimiery Gruszczyńskiej to wyjątkowy dzień dziękczynienia za to, że Pan Bóg coraz wyraźniej ukazuje postać założycielki naszego zgromadzenia, jako przykład do naśladowania - mówi s. Lucyna Czermińska ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, postulatorka procesu na poziomie diecezjalnym.

Siostra Lucyna zachęca do lektury książki o. prof. Zdzisława Kijasa "Z ciemności do światła. Kazimiera Gruszczyńska wobec cierpienia". Książka ukazała się ostatnio w formie audiobooka. - Jest to książka dla każdego, ale w szczególności dedykujemy ją ludziom, którzy zostali doświadczeni cierpieniem w jakiejkolwiek formie by ono było – wyjaśnia.

Kazimiera Gruszczyńska urodziła się 31 grudnia 1848 roku w Kozienicach. W dzieciństwie przeżyła trudne doświadczenia związane ze śmiercią rodzeństwa, a w młodości ze śmiercią matki. Sprawiły one, że już w młodym wieku odznaczała się dojrzałością. Od najmłodszych lat pragnęła swoje życie poświęcić Bogu, o czym świadczy fakt, że mając 10 lat złożyła prywatny ślub czystości, który ponowiła uroczyście w wieku dwudziestu lat w kościele pw. Świętego Krzyża w Kozienicach.

Jako młoda dziewczyna katechizowała ubogie dzieci, pomagała potrzebującym, odwiedzała chorych, posługiwała w kościele parafialnym. W czerwcu 1875 roku  udała się do Zakroczymia, do znanego spowiednika o. Honorata Koźmińskiego. Pod jego kierunkiem odbyła tygodniowe rekolekcje na podstawie Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego Loyoli. Był to moment przełomowy w jej życiu. Po odbyciu rekolekcji przyłączyła się do grupy kobiet będącej zalążkiem ukrytego Zgromadzenia Posłanniczek Serca Jezusowego, założonego przez o. Koźmińskiego i rozpoczęła formację zakonną.

1 czerwca 1879 roku Kazimiera złożyła śluby zakonne. Dwa lata później o. Honorat powierzył jej funkcję przełożonej w Warszawskim „Przytulisku”, schronisku dla kobiet będących w trudnej sytuacji życiowej. Z tym miejscem związała się już na zawsze. Pod kierunkiem o. Honorata zaczęła tworzyć nowe zgromadzenie. Przez 26 lat formowała tworzące się zgromadzenie, będąc jednocześnie członkinią Posłanniczek. Kiedy pojawiły się trudności z zatwierdzeniem Sióstr Cierpiących, którego była współzałożycielką, została zwolniona ze ślubów w pierwotnym zgromadzeniu i złożyła śluby w zgromadzeniu przez siebie założonym. Kierowała nim do śmierci. Zmarła 17 września 1927 roku w Kozienicach. Jej ciało zostało przewiezione i pochowane na Powązkach w Warszawie.

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, pismem z 6 maja 2011 roku zwróciło się do bp. Henryka Tomasika, ordynariusza radomskiego, z prośbą o przeprowadzenie procesu beatyfikacyjnego. Niespełna rok później Episkopat Polski zaaprobował prośbę diecezji radomskiej o rozpoczęcie jej procesu beatyfikacyjnego. Nihil obstat (dokument potwierdzający brak przeszkód) w tej sprawie wydala Stolica Apostolska. Proces beatyfikacyjny na poziomie diecezjalnym rozpoczął się 6 kwietnia 2013 roku w kościele pw. Świętego Krzyża w Kozienicach. Nieco ponad rok później proces na poziomie diecezjalnym został zakończony, a dokumenty przekazano Stolicy Apostolskiej do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 9 kwietnia 2022 roku, decyzją papieża Franciszka, promulgowano dekret o heroiczności cnót matki Kazimiery Gruszczyńskiej. Od tej pory przysługuje jej tytuł Czcigodnej Służebnicy Bożej.  Postulatorem w procesie rzymskim został wyznaczony ks. prał. Albert Warso.

18 i 19 marca 2022 roku odbyła się ekshumacja pod nadzorem trybunału kościelnego. Szczątki matki Kazimiery zostały oczyszczone i kanonicznie rozpoznane przez stosownych biegłych. Złożono je w miedzianej urnie, którą hermetycznie zamknięto i opieczętowano, a następnie przekazano trybunałowi ustanowionemu przez bp. Marka Solarczyka, ordynariusza radomskiego. Urnę złożono w drewnianym sarkofagu w kaplicy bocznej kościoła pw. św.  Józefa w Kozienicach, świątyni znajdującej się na terenie klasztoru zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących.

Przyjąć krzyż

Jutro, 17 września, przypada 95. rocznica śmierci Czcigodnej Służebnicy Bożej m. Kazimiery Gruszczyńskiej. Z tej okazji w Kozienicach odbędzie się diecezjalny dzień modlitw o jej beatyfikację.

Matka Kazimiera Gruszczyńska zmarła 17 września 1927 roku. Była założycielką i pierwszą przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Zalożenie nowego zgromadzenia polecił jej bł. Honorat Koźmiński.

- Od wczesnego dzieciństwa czuła powołanie do życia zakonnego. Odznaczała się wielką pobożnością, każdego dnia uczestniczyła we Mszy św. i przystępowała do Komunii św. Mimo wielu obowiązków zawsze znajdowała czas na modlitwę i czytanie książek religijnych, a także odwiedziny chorych. Kiedy miała 21 lat, publicznie złozyła ślub czystości jako potwierdzenie pierwszego prywanego ślubu uczynionego w 10. roku życia - mówi s. Lucyna Czermińska CSFA, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego m. Kazimiery Gruszczyńskiej.

- Umiłowała modlitwę i we wszystkim szukała woli Boga, także w cierpieniach, których doświadczała - akcentuje.


Mówiąc o aktualności przesłania m. Gruszczyńskiej, s. Lucyna wskazuje, że stała się ona inicjatorką wielu dzieł na rzecz chorych i cierpiących, w tym: lecznic, ambulatoriów, przytułków, sierocińców oraz szpitala dla ubogich matek. Była także fundatorką dwóch kościołów w Warszawie i Kozienicach.

Zmarła w opinii świętości. Pochowana została na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. 18 i 19 marca br. dokonano ekshumacji, rozpoznania i przeniesienia jej doczesnych szczątków do kaplicy bocznej kościoła św. Józefa w Kozienicach, do miasta, w którym się urodziła i gdzie umarła.

W 2013 roku zainaugurowany został jej proces beatyfikacyjny. 9 kwietnia br. Papież Franciszek podpisał zgodę na promulgcję dekretu o heroiczności cnót m. Kazimiery. Do beatyfikacji konieczny jest cud otrzymany przez jej wstawiennictwo. Postulacja odbiera wiele świadectw dotycząych łask od Boga dzięki jej pośrednictwu. Jednak wciąż nie została wybrana ta, która mogłaby być badana w procesie o cud konieczny do beatyfikacji.

- Otrzymywane łaski dotyczą wielu aspektów życia, znaczna ich część to podziękowania za narodziny dziecka, za pomyślne rozwiązanie mimo trudnego przebiegu ciąży - podkreśla s. Lucyna Czermińska.

Odpowiada na prośby

Jedno z ostatnich świadectw dotyczy Wojtusia. W tym przypadku ciąża przebiegała bez zarzutów, trudności pojawiły się w czasie rozwiązania. Poród siłami natury musiał zakończyć się cesarskim cięciem. Dziecko urodziło się z niedotlenieniem. Natychmiast zaczeła się walka o jego życie i o to, aby zniwelować konsekwencje niedotlenienia. Jednocześnie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących podjęły modlitwy przez wstawiennictwo m. Kazimiery Gruszczyńskiej. Obecne wyniki wskazują, że stan noworodka jest bardzo dobry.

- Wiele jest takich świadectw, które pokazują przekonanie ludzi o tym, m. Gruszczyńskiej przypisują wyproszenie łask, o które prosili. Ona uczy tego, jak przyjmować krzyż - zwraca uwagę s. Lucyan Czermińska. Jak zaznacza, dzień rocznicy śmierci m. Gruszczyńskiej jest szczególną okazją do modlitwy o jej beatyfikację i orędownictwo.

Jutro w Kozienicach odprawiona zostanie Msza św. o łaskę beatyfikacji Czcigodnej Służebnicy Bożej m. Kazimiery Gruszczyńskiej. Uroczystość w kościele parafialnym pw. Świętego Krzyża w Kozienicach przy ul. Kochanowskiego 2 rozpocznie się o godz. 17.30 Koronką do Miłosierdzia Bożego. Eucharystii o godz. 18.00 przewodniczyć będzie ks. prałat Marek Fituch, kanclerz Kurii Diecezji Radomskiej.

Na stronie http://www.kazimieragruszczynska.eu zamieszczonych jest wiele inforamcji, w tym modlitwy przez przyczynę m. Kazimiery Gruszczyńskiej.

Źródło: Małgorzata Bochenek, Przyjąć krzyż, w: Nasz Dziennik nr 215/16.09.2022, s. 13.