17 kwietnia 2019 r. - "Siedemnastka"


Prosząc o dar beatyfikacji Matki Kazimiery, zanosimy przed Boży tron, za wstawiennictwem Sługi Bożej, wszystkie przesyłane prośby o modlitwę. Ogarniamy wstawiennictwem także wszystkie osoby zaangażowane w prowadzenie procesu Matki Kazimiery, wszystkich chorych, cierpiących i oddanych ich służbie.

Litania za wstawiennictwem Służebnicy Bożej Kazimiery Gruszczyńskiej

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Matko Boża, Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Matko Boża, Pocieszycielko strapionych, 
Święty Józefie,
Święty Franciszku z Asyżu,
Św. Elżbieto Węgierska,
Święty Kazimierzu,
Sługo Boża Matko Kazimiero, przyczyń się za nami.
- Nadzwyczajna Czcicielko św. Józefa,
- Wierna Współpracownico błogosławionego Honorata, 
- Założycielko Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących,
- Założycielko placówek dla chorych, bezdomnych i ubogich,
- Opiekująca się sierotami
- Troszcząca się o samotne i ubogie matki
- Śpiesząca z pomocą głodnym,
- Wspierająca rodziny dotknięte cierpieniem,
- Wychodząca naprzeciw potrzebującym,
- Służąca cierpiącym z miłością,
- Widząca w cierpiących cierpiącego Chrystusa,
- Pocieszająca nieszczęśliwych, 
- Ujmująca się za niewinnymi i pokrzywdzonymi,
- Pełna współczucia dla wszelkiej ludzkiej biedy,
- Ogarniająca miłością każdego człowieka,
- Z pokorą przyjmująca wszystkie cierpienia fizyczne i duchowe,
- Nie tracąca nadziei w chorobie,
- W rozpacz nie popadająca,
- Cierpliwie znosząca wszelkie przeciwności,
- Podnosząca wielu na duchu,
- Ucząca mężnego znoszenia krzyża,

Imieninowe nawiedziny Matki Kazimiery na warszawskich Powązkach

Z całą pewnością corocznie 4 marca jest dniem, kiedy grób Kazimiery Gruszczyńskiej jest nawiedzany liczniej niż zwykle. Także w tym roku na warszawskich Powązkach pojawili się czciciele Sługi Bożej, zaprzyjaźnieni kapłani, osoby konsekrowane, osoby świeckie, a także duchowe córki Matki Kazimiery. Na grób założycielki pielgrzymowały siostry z warszawskich i podwarszawskich domów, także z kozienickiej wspólnoty.


We wszystkich wspólnotach Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących dzień 4 marca był dniem szczególnych modlitw o łaskę beatyfikacji Matki Założycielki, upraszano potrzebne łaski dla osób prowadzących i wspierających proces beatyfikacyjny oraz modlono się za wszystkich polecających swoje prośby przez przyczynę Kazimiery Gruszczyńskiej. W domach, gdzie siostry mają kaplice i istnieje taka możliwość w powyższych intencjach była sprawowana Eucharystia.

Świętowanie w Kozienicach…

Niedziela 3 marca – w kaplicy pw. św. Józefa w Kozienicach w szczególny sposób była poświęcona wspomnieniu Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej z okazji Jej Imienin. Na mszach św. o godz. 8:00 i 11:00 s. Lucyna Czermińska przybliżyła historię toczącego się procesu beatyfikacyjnego Matki Założycielki, opowiedziała o aktualnych pracach podejmowanych w celu upowszechniania sławy świętości Sługi Bożej oraz podzieliła się świadectwami łask otrzymanych za wstawiennictwem Matki Kazimiery. W trakcie krótkiej prelekcji zostały także zaprezentowane: modlitewnik „Służebnico Boża Matko Kazimiero Gruszczyńska, przyczyń się za nami” oraz książka „Wszystko zaczęło się w Kozienicach… Życie i dzieło Sługi Bożej Kazimiery Gruszczyńskiej”. Uczestniczący we mszach św. wierni otrzymali przedstawione publikacje wraz z zachętą, by modlić się o potrzebne łaski przyzywając wstawiennictwa swej Rodaczki – Kazimiery Gruszczyńskiej.