13 października 2018 r. - Święto bł. Honorata Koźmińskiego

W czasie trwania procesu beatyfikacyjnego Sł. Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej w szczególny sposób dziękujemy za dar bł. Honorata Koźmińskiego, Ojca Rodziny Honorackiej. To z Jego inspiracji Matka Kazimiera utworzyła nasze zgromadzenie – Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. W swoich naukach kierowanych do sióstr, wiele razy podkreślała znaczenie o. Honorata dla rozwoju zgromadzenia, odwoływała się do Jego nauczania i udzielanych wskazówek, uważając go za Ojca Zgromadzenia. We wspólnotach siostry modliły się o kanonizację Ojca, za wszystkie zgromadzenia honorackie, prosząc o wierność charyzmatom.

Nowenna chorych i cierpiących za wstawiennictwem Sł. B. Kazimiery Gruszczyńskiej (1)


„Na duchu nie upadaj, zawsze ufaj”
Dzień 1 - Poczucie osamotnienia 
Moja choroba bardzo często zupełnie odbiera mi siły. Nawet wyjście z domu, spotkanie z bliskimi, bywa niemożliwe. Im dłużej trwa moja choroba, tym bardziej nawet moi przyjaciele stają się obojętni, często o mnie zapominają, „bo przecież ona zawsze jest chora”. Coraz bardziej rośnie samotność. A przecież w tych trudnych chwilach, tak bardzo pragnę spotkania z drugim człowiekiem, prostego słowa wsparcia, pociechy, chwili zapomnienia o chorobie…Matko Kazimiero, która powtarzałaś: „Gdy człowiek nic nie widzi przed sobą tylko krzyż, nikt go nie zrozumie – tylko Bóg jeden” – pomóż mi, abym w chwilach największej samotności, nigdy o tej prawdzie nie zapomniała.

Modlitwa: Boże Ojcze, Lekarzu dusz i ciał, który Sługę Bożą Matkę Kazimierę Gruszczyńską obdarzyłeś darem znoszenia cierpienia i choroby z miłości do Twojego Syna, przez jej wstawiennictwo daj cierpiącym duchowo i fizycznie umiejętność odkrycia wartości własnego bólu oraz siły do mężnego go znoszenia. A jeśli jest to zgodne z Twoją Najświętszą wolą, obdarz ich zdrowiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.