Ikona św. Józefa w Kozienicach

W dniach od 17 do 19 stycznia br. w kościele św. Józefa w Kozienicach, przy domu nowicjackim sióstr franciszkanek od cierpiacych, będzie trwało nawiedzienie ikony św. Józefa. Nawiedzenie to rozpoczęło się dziś (17.01.) mszą św. o rychłą beatyfikację matki Kazimiery Gruszczyńskiej.


Msze św. o rychłą beatyfikację Matki Kazimiery Gruszczyńskiej

        Msze święte o rychłą beatyfikację Matki Kazimiery Gruszczyńskiej mają miejsce każdego 17. dnia miesiąca, a także w rocznice związane z jej urodzinami, imieninami czy innymi okolicznościami, w: domu generalnym, domu nowicjackim w Kozienicach i parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, gdzie przed kościołem znajduje się jej popiersie, a do specjalnej skrzynki gromadzone są prośby i podziękowania za łaski uzyskane przez jej przyczynę.
    Zachęcamy do polecania Matce Kazimierze swoich codziennych spraw i prosimy o przysyłanie ewentualnych podziękowań.

17.01.2023 r. - "Siedemnastka" z Matką Kazimierą

Prosząc o dar beatyfikacji Matki Kazimiery, zanosimy przed Boży tron, za wstawiennictwem Sługi Bożej, wszystkie przesyłane prośby o modlitwę. Ogarniamy wstawiennictwem także wszystkie osoby zaangażowane w prowadzenie procesu Matki Kazimiery, wszystkich chorych, cierpiących i oddanych ich służbie.


Litania za wstawiennictwem Służebnicy Bożej Kazimiery Gruszczyńskiej

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Matko Boża, Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Matko Boża, Pocieszycielko strapionych, 
Święty Józefie,
Święty Franciszku z Asyżu,
Św. Elżbieto Węgierska,
Święty Kazimierzu,
Sługo Boża Matko Kazimiero, przyczyń się za nami.
- Nadzwyczajna Czcicielko św. Józefa,
- Wierna Współpracownico błogosławionego Honorata, 
- Założycielko Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących,
- Założycielko placówek dla chorych, bezdomnych i ubogich,
- Opiekująca się sierotami
- Troszcząca się o samotne i ubogie matki
- Śpiesząca z pomocą głodnym,
- Wspierająca rodziny dotknięte cierpieniem,
- Wychodząca naprzeciw potrzebującym,
- Służąca cierpiącym z miłością,
- Widząca w cierpiących cierpiącego Chrystusa,
- Pocieszająca nieszczęśliwych, 
- Ujmująca się za niewinnymi i pokrzywdzonymi,
- Pełna współczucia dla wszelkiej ludzkiej biedy,
- Ogarniająca miłością każdego człowieka,
- Z pokorą przyjmująca wszystkie cierpienia fizyczne i duchowe,
- Nie tracąca nadziei w chorobie,
- W rozpacz nie popadająca,
- Cierpliwie znosząca wszelkie przeciwności,
- Podnosząca wielu na duchu,
- Ucząca mężnego znoszenia krzyża,
- Współczuciem uzyskująca miłość i zaufanie wielu,
- Trafiająca do serc ludzkich po apostolsku,
- Darząca innych miłością macierzyńską,
- Całkowicie oddana służbie Bożej,
- Wszystko czyniąca z Panem i dla Pana,
- Nauczycielko modlitwy garnących się do Chrystusa,
- Znająca wartość modlitwy,
- Mająca bogate życie wewnętrzne,
- Wymagająca rozwoju duchowego od siebie i od innych,
- Kierowniczko duchowa wielu,
- Przykładzie pokory dla innych,
- Ufająca bezgranicznie Opatrzności Bożej,
- Jednocząca się z Bogiem i Jemu oddająca wszystkie doświadczenia swego życia,
- Pragnąca tylko chwały Bożej i pełnienia Jego woli,
- Wbrew przeciwnościom dążąca do celu,
- Obdarzona szerokim horyzontem myślowym,
- Potrafiąca trafnie oceniać sytuacje,
- Orędowniczko nasza u Jezusa i Maryi,
Sługo Boża Matko Kazimiero, przyczyń się za nami.

Módlmy się:
Boże Ojcze, Lekarzu dusz i ciał, który Sługę Bożą Matkę Kazimierę Gruszczyńską obdarzyłeś darem znoszenia cierpienia i choroby z miłości do Twojego Syna, przez jej wstawiennictwo daj cierpiącym duchowo i fizycznie umiejętność odkrycia wartości własnego bólu oraz siły do mężnego go znoszenia. A jeśli jest to zgodne z Twoją Najświętsza wolą, obdarz ich zdrowiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
(autor: Ewelina Borger)

Imprimatur Kurii Diecezjalnej Radomskiej z dnia 10.10.2018 r., L. dz. 1358/18, Bp Henryk Tomasik, Biskup Radomski

"Nasz Dziennik" - Modlitwa o beatyfikację

Każdy dzień uważaj jako ostatni zarobek na wieczność – powtarzała Czcigodna Sługa Boża m. Kazimiera Gruszczyńska. 31 grudnia przypada kolejna rocznica jej urodzin. 

31 grudnia 1848 r. przyszła na świat w Kozienicach. W kończącym się roku, 9 kwietnia, Papież Franciszek promulgował dekret dotyczący heroiczności cnót Kazimiery Gruszczyńskiej. – Jest to mobilizacja, aby zwłaszcza w rocznice związane z życiem i śmiercią naszej Matki wypraszać przez jej wstawiennictwo potrzebne łaski – podkreśla s. Lucyna Czermińska CSFA, wicepostulatorka procesu beatyfikacyjnego Czcigodnej Sługi Bożej Kazimiery Gruszczyńskiej. Matka Kazimiera Gruszczyńska założyła zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących z inspiracji bł. Honorata Koźmińskiego, ojca Rodziny Honorackiej. 

31 grudnia br. w Kozienicach, gdzie znajduje się grób m. Kazimiery, siostry z założonego przez nią zgromadzenia oraz czciciele podziękują za dar jej życia. W modlitwie prosić będą także o rychłą beatyfikację matki Kazimiery, do której potrzeba cudu wyproszonego przez nią u Boga. – Zachęcamy wszystkich, których dotyka cierpienie fizyczne, moralne, duchowe, osoby oddające się posłudze chorym, którym też z pomocą spieszyła matka Kazimiera, aby Bogu za jej pośrednictwem polecali swoje intencje – mówi s. Lucyna Czermińska. Polecane prośby duchowe córki matki Kazimiery Gruszczyńskiej omadlają codziennie w nieustannej nowennie. 

Siostry proszą o przesyłanie próśb o modlitwę i informacji o otrzymanych łaskach na adres: Postulacja Sługi Bożej Kazimiery Gruszczyńskiej, ul. Wilcza 7, 00-538 Warszawa; e-mail: matkakazimiera.franciszkanki@gmail.com lub lucynacz@o2.pl. 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia matka Kazimiera Gruszczyńska zawsze pisała listy okólne do sióstr. W jednym z nich wskazała m.in.: „Wsłuchujcie się, co Wam to Dzieciątko powie, a w tej stajence wszystko wymowne. Chciejcie się wsłuchać, zrozumieć i wolę Bożą spełnić, wtedy uradujecie Serce Najświętsze, a pokój w duszach waszych zagości. Czego z serca życzę i błogosławię”. – Zachęcam do lektury tych listów w okresie Bożego Narodzenia. Choć kierowane do zgromadzania, zawierają w sobie przesłanie do każdego, by jak najpiękniej i najgłębiej przeżyć czas spotkania z Dzieciątkiem Jezus – zwraca uwagę s. Lucyna Czermińska. Te i inne listy oraz pisma matki Kazimiery Gruszczyńskiej, która mówiła o sobie, że „jest dzieckiem krzyża”, zamieszczone są na stronie www.kazimieragruszczynska.eu. Pod tym adresem jest wiele materiałów szerzących dzieło życia matki Gruszczyńskiej. 

Małgorzata Bochenek

Artykuł opublikowany na stronie: https://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/268117,modlitwa-o-beatyfikacje.html