17 grudnia 2018 r. - "Siedemnastka"Prosząc o dar beatyfikacji Matki Kazimiery, zanosimy przed Boży tron, za wstawiennictwem Sługi Bożej, wszystkie przesyłane prośby o modlitwę. Ogarniamy wstawiennictwem także wszystkie osoby zaangażowane w prowadzenie procesu Matki Kazimiery, wszystkich chorych, cierpiących i oddanych ich służbie.

Litania za wstawiennictwem Służebnicy Bożej Kazimiery Gruszczyńskiej

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Matko Boża, Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Matko Boża, Pocieszycielko strapionych, 
Święty Józefie,
Święty Franciszku z Asyżu,
Św. Elżbieto Węgierska,
Święty Kazimierzu,
Sługo Boża Matko Kazimiero, przyczyń się za nami.
- Nadzwyczajna Czcicielko św. Józefa,
- Wierna Współpracownico błogosławionego Honorata, 
- Założycielko Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących,
- Założycielko placówek dla chorych, bezdomnych i ubogich,
- Opiekująca się sierotami
- Troszcząca się o samotne i ubogie matki

16 grudnia 2018 r. - 102. rocznica śmierci Ojca Honorata Koźmińskiego

Matka Kazimiera Gruszczyńska o Ojcu Honoracie Koźmińskim: "[...] do przeprowadzenia tak wielkiego dzieła Bożego, jak to zwykle bywa, Bóg ma swych wybranych i od wieków przeznaczonych. Tak i tutaj, jakby delegatem do spełnienia wyroków Woli Bożej był O. Honorat. On w naszym biednym kraju, pozbawionym opieki i pomocy zakonnej, wśród największego prześladowania Kościoła – stanął jako siewca ewangeliczny na tej zugorzałej niwie. A z łaski Bożej, jedno z najpierwszych ziarn tego posiewu, padło na ulicę Wilczą N.7 w Warszawie".

Koncert poświęcony Matce Kazimierze Gruszczyńskiej w Kozienicach (25.11.2018 r.)


Dzisiaj w kościele św. Józefa w Kozienicach mogliśmy przeżyć niezwykłą podróż w czasie. Odbył się tam bowiem koncert muzyki dawnej w wykonaniu grupy Filatura Di Musica. Koncert poświęcony był Matce Kazimierze Gruszczyńskiej.

Filatura di Musica jest zespołem specjalizującym się w wykonywaniu muzyki historycznej. Muzycy w większości zawodowo związani z Łodzią to absolwenci prestiżowych uczelni artystycznych na świecie. Repertuar zespołu nawiązuje do polskiej i europejskiej muzyki renesansu i wczesnego baroku. Znajdziemy w nim również utwory kompozytorów późnego baroku oraz wczesnego klasycyzmu. W niedzielę w Kozienicach usłyszeliśmy: utwory sakralne G.F. Handla i S.S. Szarzyńskiego, a także sonaty skrzypcowe Jean Fery Rebela i A. Corellego.