Wymiar eklezjalny Zgromadzenia Franciszkanek od Cierpiących

Jedną z głównych cech Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących jest jego eklezjalny wymiar. W dziedzictwie duchowym otrzymanym od Założycieli, siostry otrzymały zalecenie szczególnej troski o Kościół, w jego duchowym, materialnym i personalnym wymiarze (za: L. Czermińska, Duchowość Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Studium na podstawie dokumentów Zgromadzenia):

Wymiary duchowości Sióstr Franciszkanek od Cierpiących


Przybliżając duchowość Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, należy określić jej cechy szczególne. Warunkują one styl życia poszczególnych franciszkanek i mają zasadniczy wpływ na duchowość Zgromadzenia. Analiza dokumentów źródłowych pozwoliła na wyodrębnienie siedmiu cech charakterystycznych dla Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Kolejno przedstawiona zostanie eklezjalność, wspólnotowość oraz zaangażowanie apostolskie. W następnej kolejności omówiony będzie wymiar maryjny, pokutny i pasyjny. W ostatnim paragrafie pokazany zostanie ideał ukrycia, według którego realizowane są wszystkie pozostałe cechy.

Czuwanie z Matką Bożą Bolesną w kaplicy w Warszawie, przy ulicy Wilczej 7 - 3.11.2018 r.

Z dniem 3 listopada br. wznawiamy pierwszosobotnie wspólne czuwania wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. W czasie czuwań, modlimy się w sposób szczególny za wstawiennictwem Matki Bożej Bolesnej w intencjach Kościoła Powszechnego, Ojca Świętego i wszystkich kapłanów, za osoby konsekrowane, o rychłą beatyfikację Sł. Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej, o potrzebne łaski i trwanie w wierności Bogu. Prosimy także o łaskę nowych powołań.

Proszę o modlitwę...

... w intencji uzależnionej od alkoholu Anety. Prośmy Boga o nowe oczy dla niej i o odwagę do rozpoczęcia nowego życia. Panie Jezu, Ty się tym zajmij! Matka Kazimiero przyczyń się za nią!


17 października 2018 r.Prosząc o dar beatyfikacji Matki Kazimiery, zanosimy przed Boży tron, za wstawiennictwem Sługi Bożej, wszystkie przesyłane prośby o modlitwę. Ogarniamy wstawiennictwem także wszystkie osoby zaangażowane w prowadzenie procesu Matki Kazimiery, wszystkich chorych, cierpiących i oddanych ich służbie.

Litania do Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Matko Boża Nieustającej Pomocy, módl się za nami,
Święty Józefie, módl się za nami,
Święty Kazimierzu, módl się za nami.
Sługo Boża Matko Kazimiero,- swoim życiem ukazująca Boga jako Ojca wszystkich ludzi, przyczyń się za nami,
- gorąco miłująca Matkę Najświętszą,
- wierna córko Ojca Honorata,
- od dzieciństwa poświęcona Chrystusowi przez ślub czystości,
- z radością kontemplująca tajemnice różańca,
- niewiasto ewangelicznych błogosławieństw,
- naśladująca Chrystusa w ubóstwie i pokorze,
- miłosierna samarytanko w służbie cierpiącym,
- gorliwa zakonnico,
- wzorze dla sióstr,
- wychowawczyni licznych pokoleń młodzieży,
- założycielko zgromadzenia posługującego chorym i ubogim,
- sumiennie spełniająca swoje obowiązki,
- bezwzględnie zwalczająca swoje wady,
- posłuszna hierarchii kościelnej,
- z pogodnym obliczem zgadzająca się z wolą Bożą,
- pocieszająca chorych, smutnych i złamanych na duchu,
- cierpliwie znosząca wszelkie cierpienia i choroby,
- wzorze bezgranicznego zaufania Opatrzności Bożej,
- pragnąca wypełnić wolę Boża w najdrobniejszej sprawie,
- kochająca krzyż,
- zatroskana o świętość i zbawienie własne i bliźnich
- wierna swemu powołaniu aż do końca,
- orędowniczko nasza u Jezusa i Maryi.

Sługo Boża Matko Kazimiero, przyczyń się za nami!

Modlitwa: Boże, najlepszy Ojcze, bądź uwielbiony za powołanie Kazimiery Gruszczyńskiej do służby w Kościele. Ona wielkodusznie odpowiedziała na otrzymany dar i stała się matką nowej rodziny zakonnej. Pełna obecności Ducha Świętego, na wzór Chrystusa niosła pomoc i pociechę chorym, cierpiącym i strapionym. Pokornie Cię proszę, Boże w Trójcy Świętej Jedyny, udziel mi za jej przyczyną łaski... i spraw, aby dostąpiła chwały ołtarzy we wspólnocie Ludu Bożego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Imprimatur Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 19.11.2014, Nr 3803/D/2014.