Pod opieką Maryi

Sto lat temu ukoronowany został obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który do Warszawy z Rzymu sprowadziła Sługa Boża matka Kazimiera Gruszczyńska. 

- 100-lecie koronacji obrazu przypada dokładnie 27 czerwca br., w święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Jest to kopia wizerunku Matki Bożej czczonego w sanktuarium Ojców Redemptorystów w Rzymie. Obraz poświęcony przez Papieża Leona XIII sprowadziła do Warszawy matka Kazimiera. Ukoronowany został w 1924 r. przez ks. kard. Aleksandra Kakowskiego jako dziękczynienie za zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących - mówi nam s. Lucyna Czermińska CSFA, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego matki Kazimiery Gruszczyńskiej, przełożona domu zgromadzenia w Warszawie przy ul. Wilczej 7. To w tutejszej kaplicy pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy obraz ten odbiera cześć. Obecnie znajduje się w jej bocznym ołtarzu. Uroczyście został wprowadzony w 1891 r. Nie przez przypadek właśnie Matka Boża w tym wizerunku została sprowadzona przez matkę Kazimierę. 

- Matka Boża Nieustającej Pomocy jest główną patronką naszego zgromadzenia, co zostało zapisane już w Konstytucjach zakonnych przez o. Honorata Koźmińskiego. Każdemu zgromadzeniu bezhabitowemu sióstr, które powstało z jego inspiracji, tak było również w przypadku franciszkanek od cierpiących, wybierał za patronkę Maryję w różnych wizerunkach, tym samym oddawał te zgromadzenia opiece Matki Bożej - tłumaczy s. Lucyna Czermińska. 

W dniu rocznicy uroczysta Suma odpustowa odprawiona zostanie o godz. 17.00 Do święta Matki Bożej Nieustającej Pomocy i setnej rocznicy koronacji obrazu w kaplicy Sióstr Franciszkanek przy ul. Wilczej 7 w Warszawie przygotowuje nowenna. Podczas niej zanoszone są prośby w różnych intencjach, m. in. za dzieci, młodzież, cierpiących, oddalonych od Boga, rodziny, konających, Ojczyznę i w sprawach Kościoła. 

Czcigodna Sługa Boża matka Kazimiera Gruszczyńska służyła chorym i cierpiącym, organizowała przytułki dla potrzebujących. Stała się jedną z prekursorek szpitala dla ubogich matek w Warszawie. 

W tym roku 9 kwietnia minęło druga rocznica ogłoszenia dekretu o heroiczności cnót matki Kazimiery Gruszczyńskiej. Jej postać przybliżają liczne publikacje. Najnowsza z nich ukazała się w marcu br. nakładem Wydawnictwa Franciszkanów "Bratni Zew". Nosi tytuł "Ciągle wzwyż, ciągle do Boga... Droga duchowego wzrostu Czcigodnej Sługi Bożej Kazimiery Gruszczyńskiej (1848-1927)". 

- 90 proc. książki stanowią świadectwa i wspomnienia o matce osób, które ją znały. Dzięki tej publikacji poznajemy część materiałów, które znalazły się w Positio, czyli księdze zawierającej opracowanie wszystkich procesowych dokumentów, która była przedmiotem badań poszczególnych gremiów Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, zanim wydały opinię pozytywną w sprawie heroiczności cnót matki Kazimiery Gruszczyńskiej - akcentuje siostra. 

W przygotowaniu jest kolejna publikacja, także na szczególną okoliczność, 28 września br. przypada bardzo ważna rocznica, nie tylko dla zgromadzenia, ale też dla rodzinnej miejscowości matki Kazimiery. W Kozienicach 100 lat temu konsekrowano kościół pw. św. Józefa ufundowany przez matkę Kazimierę, który nieprzerwanie służy lokalnej społeczności. W tym kościele w bocznej kaplicy znajduje się sarkofag z doczesnymi szczątkami Czcigodnej Sługi Bożej Kazimiery Gruszczyńskiej. Ludzie składają tu liczne wota, dziękując za otrzymane łaski, m. in. za dar potomstwa i pomoc w trudnych sytuacjach okołoporodowych. 

Informacje o matce Kazimierze, w tym modlitwa za jej przyczyną, dostępne są na stronie: www.kazimieragruzczynska.eu/. 

Źródło: M. Bochenek, Pod opieką Maryi, w: Nasz Dziennik nr 142/21.06.2024, s. 12.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz