Dziewiąty dzień nowenny przed Uroczystością Matki Bożej Nieustającej Pomocy i setną rocznicą koronacji obrazu w kaplicy Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Warszawie przy ul. Wilczej 7

Modlitwa wstępna

Matko Boża i Matko nasza, której Chrystus umierający na krzyżu oddał nas wszystkich w opiekę i która spieszysz nam zawsze z pomocą w naszych potrzebach i troskach, pragniemy w tej nowennie uczcić Cię jako naszą Patronkę i błagać o Twoją nieustającą pomoc dla nas i dla świata całego.


Dzień 9
(26 VI)

Módlmy się za Kościół świętyW dniu Zesłania Ducha Świętego, w chwili narodzin Kościoła, Maryja była obecna wśród zebranych Apostołów i wiernych - jako Matka Kościoła.

Matko Boża, prosimy o Twą nieustającą pomoc dla Kościoła świętego.

V. Wspomagaj Ojca św., wszystkich biskupów i kapłanów, pomnażaj ich zastępy, wzbudzaj gorliwość apostolską i utwierdzaj w wierności w powołaniu.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

V. Otaczaj opieką misjonarzy, bądź przy nich w chwilach osamotnienia i wewnętrznej udręki, aby nie ulegali małoduszności i z prób wychodzili zwycięsko, a prace ich wydawały obfite owoce.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

V. Czuwaj nad tymi, którzy poświęcili się na wyłączną służbę Bożą, aby wiernie i święcie wypełniali swoje powołanie.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

V. Wspomagaj wszystkich wiernych, aby życiem swoim realizowali plany i zamiary Boże. Czuwaj nad całą ludzkością, aby wszyscy pomimo słabości i upadków, dążyli do zbawienia.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.


Módlmy się

Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać; spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz