Litania za wstawiennictwem Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej (1)

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,Matko Boża, Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Matko Boża, Pocieszycielko strapionych, 
Święty Józefie,
Święty Franciszku z Asyżu,
Św. Elżbieto Węgierska,
Święty Kazimierzu,
Sługo Boża Matko Kazimiero, przyczyń się za nami.
- Nadzwyczajna Czcicielko św. Józefa,
- Wierna Współpracownico błogosławionego Honorata, 
- Założycielko Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących,
- Założycielko placówek dla chorych, bezdomnych i ubogich,
- Opiekująca się sierotami
- Troszcząca się o samotne i ubogie matki
- Śpiesząca z pomocą głodnym,
- Wspierająca rodziny dotknięte cierpieniem,
- Wychodząca naprzeciw potrzebującym,
- Służąca cierpiącym z miłością,
- Widząca w cierpiących cierpiącego Chrystusa,
- Pocieszająca nieszczęśliwych, 
- Ujmująca się za niewinnymi i pokrzywdzonymi,
- Pełna współczucia dla wszelkiej ludzkiej biedy,
- Ogarniająca miłością każdego człowieka,
- Z pokorą przyjmująca wszystkie cierpienia fizyczne i duchowe,
- Nie tracąca nadziei w chorobie,
- W rozpacz nie popadająca,
- Cierpliwie znosząca wszelkie przeciwności,
- Podnosząca wielu na duchu,
- Ucząca mężnego znoszenia krzyża,
- Współczuciem uzyskująca miłość i zaufanie wielu,
- Trafiająca do serc ludzkich po apostolsku,
- Darząca innych miłością macierzyńską,
- Całkowicie oddana służbie Bożej,
- Wszystko czyniąca z Panem i dla Pana,
- Nauczycielko modlitwy garnących się do Chrystusa,
- Znająca wartość modlitwy,
- Mająca bogate życie wewnętrzne,
- Wymagająca rozwoju duchowego od siebie i od innych,
- Kierowniczko duchowa wielu,
- Przykładzie pokory dla innych,
- Ufająca bezgranicznie Opatrzności Bożej,
- Jednocząca się z Bogiem i Jemu oddająca wszystkie doświadczenia swego życia,
- Pragnąca tylko chwały Bożej i pełnienia Jego woli,
- Wbrew przeciwnościom dążąca do celu,
- Obdarzona szerokim horyzontem myślowym,
- Potrafiąca trafnie oceniać sytuacje,
- Orędowniczko nasza u Jezusa i Maryi,

Sługo Boża Matko Kazimiero, przyczyń się za nami.

Módlmy się:
Boże Ojcze, Lekarzu dusz i ciał, który Sługę Bożą Matkę Kazimierę Gruszczyńską obdarzyłeś darem znoszenia cierpienia i choroby z miłości do Twojego Syna, przez jej wstawiennictwo daj cierpiącym duchowo i fizycznie umiejętność odkrycia wartości własnego bólu oraz siły do mężnego go znoszenia. A jeśli jest to zgodne z Twoją Najświętsza wolą, obdarz ich zdrowiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(autor: Ewelina Borger)

Imprimatur Kurii Diecezjalnej Radomskiej z dnia 10.10.2018 r., L. dz. 1358/18, Bp Henryk Tomasik, Biskup Radomski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz