Ósmy dzień nowenny przed Uroczystością Matki Bożej Nieustającej Pomocy i setną rocznicą koronacji obrazu w kaplicy Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Warszawie przy ul. Wilczej 7

Modlitwa wstępna

Matko Boża i Matko nasza, której Chrystus umierający na krzyżu oddał nas wszystkich w opiekę i która spieszysz nam zawsze z pomocą w naszych potrzebach i troskach, pragniemy w tej nowennie uczcić Cię jako naszą Patronkę i błagać o Twoją nieustającą pomoc dla nas i dla świata całego.


Dzień 8
(25 VI)

Módlmy się za OjczyznęMaryja - Królowa Polski - czczona i miłowana przez nasz Naród od czasu przyjęcia chrześcijaństwa, ratowała Ojczyznę naszą w najcięższych chwilach jej dziejów.

Matko Nieustającej Pomocy, Twojej opiece oddajemy naszą Ojczyznę. Czuwaj nad nią, aby była zawsze wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.

V. Aby Kościół w Polsce mógł swobodnie rozwijać swoją działalność.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

V. Wspomagaj tych, którzy stoją na czele Narodu i spraw, aby kierowali się zawsze prawością, sprawiedliwością i poszanowaniem praw człowieka.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

V. Sprawy, aby w polskim narodzie panowały dobre obyczaje, trzeźwość, zgoda i miłość.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

V. Przedstaw Bogu mękę naszego narodu i krew wylaną w obronie wiary, sprawiedliwości i wolności, a przez te cierpienia, złaczone z męką Jezusa, wyjednaj naszej Ojczyźnie jasną przyszłość i wzrost w potędze i chwale.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.


Módlmy się

Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać; spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz