Siódmy dzień nowenny przed Uroczystością Matki Bożej Nieustającej Pomocy i setną rocznicą koronacji obrazu w kaplicy Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Warszawie przy ul. Wilczej 7

Modlitwa wstępna

Matko Boża i Matko nasza, której Chrystus umierający na krzyżu oddał nas wszystkich w opiekę i która spieszysz nam zawsze z pomocą w naszych potrzebach i troskach, pragniemy w tej nowennie uczcić Cię jako naszą Patronkę i błagać o Twoją nieustającą pomoc dla nas i dla świata całego.


Dzień 7
(24 VI)

Módlmy się za Zgromadzenie naszeMatka Nieustającej Pomocy jest Patronką naszego Zgromadzenia od początku jego istnienia.

Matko nasza, oddajemy się Tobie na własność i błagamy o łaski dla całej naszej Rodziny zakonnej i dla każdej z nas.

V. Czuwaj nad naszym Zgromadzeniem, aby swoją działalnością przynosiło chwałę Bogu i pożytek ludziom.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

V. Pomagaj nam w pracy wewnętrznej, aby każda z nas wytrwała w powołaniu i osiągnęła świętość zgodnie z planem Bożym.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

V. Wlej w nasze serca wiele dobroci i wrażliwości na cierpienia bliźnich, daj ochotną gotowość, umiejętność i siły do niesienia pomocy wszystkim cierpiącym duchowo i fizycznie, abyśmy chorym bliźnim służyły tak, jak samemy Chrystusowi.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

V. Otaczaj swą macierzyńską opieką wszystkich konających, aby umierali pojednani z Bogiem.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

V. Wzbudź w sercach młodych dziewcząt pragnienie i odważną gotowość służenia cierpiącym bliźnim i daj naszemu Zgromadzeniu liczne i dobre powołania.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.


Módlmy się

Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać; spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz