Szósty dzień nowenny przed Uroczystością Matki Bożej Nieustającej Pomocy i setną rocznicą koronacji obrazu w kaplicy Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Warszawie przy ul. Wilczej 7

Modlitwa wstępna

Matko Boża i Matko nasza, której Chrystus umierający na krzyżu oddał nas wszystkich w opiekę i która spieszysz nam zawsze z pomocą w naszych potrzebach i troskach, pragniemy w tej nowennie uczcić Cię jako naszą Patronkę i błagać o Twoją nieustającą pomoc dla nas i dla świata całego.


Dzień 6
(23 VI)

Módlmy się za oddalonych od BogaMaryja - Gwiazda morza - troskliwie prowadzi swoje dzieci do wiecznej przystani, szuka zabłąkanych, o czym świadczą liczne nawrócenia i łaski duchowe otrzymane za Jej pośrednictwem.

Matko Nieustającej Pomocy, Twemu macierzyńskiemu sercu polecamy wszystkich oddalonych od Boga, wątpiących, poszukujących prawdy.

V. Wspomóż wszystkich, którzy oddalili się od Boga, aby powrócili z błędnej drogi i zrozumieli, że Bóg jest najlepszym, miłującym Ojcem.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

V. Uproś światło Ducha Świętego tym, którzy znajdują się na rozstajnych drogach swego życia, aby obrali drogę właściwą, zgodnie z Wolą Bożą.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

V. Dziewico mężna, która zawierzyłaś Bogu całkowicie, przybądź ze swą potężną pomocą wszystkim wątpiącym, załamanym duchowo i umocnij w nich wiarę i ufność w Bogu.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

V. Dopomóż tym, którzy poszukują prawdy, aby ją znaleźli, zrozumieli i głosili innym.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.


Módlmy się

Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać; spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz