Piąty dzień nowenny przed Uroczystością Matki Bożej Nieustającej Pomocy i setną rocznicą koronacji obrazu w kaplicy Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Warszawie przy ul. Wilczej 7

Modlitwa wstępna

Matko Boża i Matko nasza, której Chrystus umierający na krzyżu oddał nas wszystkich w opiekę i która spieszysz nam zawsze z pomocą w naszych potrzebach i troskach, pragniemy w tej nowennie uczcić Cię jako naszą Patronkę i błagać o Twoją nieustającą pomoc dla nas i dla świata całego.


Dzień 5
(22 VI)

Módlmy się za cierpiącychMaryja - Uzdrowienie chorych i Pocieszycielka strapionych - spieszy z pomocą swym dzieciom, o czym świadczą liczne wota dziękczynne w Jej sanktuariach słynących cudami.

Matko Nieustającej Pomocy, Twojej opiece polecamy wszystkich cierpiących duchowo czy fizycznie. 

V. Wyjednaj chorym światło, aby rozumieli wartość cierpienia i w duchu ofiary łączyli je z męką Jezusa ukrzyżowanego.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

V. Daj łaskę cierpliwości chorym, dotkniętym wielkimi bólami fizycznymi czy kalectwem.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

V. Wysłuchaj tych, którzy proszą Cię o uzdrowienie.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

V. Otocz szczególną opieką wszystkich cierpiących duchowo z powodu rozdarcia w rodzinie, niezrozumienia, opuszczenia czy prześladowania za dobrą sprawę.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

V. Pocieszaj i umacniaj tych, którzy załamują się patrząc na cierpienia swych najbliższych lub skazani są na rozłąkę z nimi.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.


Módlmy się

Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać; spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz