Czwarty dzień nowenny przed Uroczystością Matki Bożej Nieustającej Pomocy i setną rocznicą koronacji obrazu w kaplicy Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Warszawie przy ul. Wilczej 7

Modlitwa wstępna

Matko Boża i Matko nasza, której Chrystus umierający na krzyżu oddał nas wszystkich w opiekę i która spieszysz nam zawsze z pomocą w naszych potrzebach i troskach, pragniemy w tej nowennie uczcić Cię jako naszą Patronkę i błagać o Twoją nieustającą pomoc dla nas i dla świata całego.


Dzień 4
(21 VI)

Módlmy się za ludzi starychMaryja z pośpiechem udała się do swej krewnej Elżbiety, która potrzebowała jej pomocy.

Matko Nieustającej Pomocy, błagamy Cię, otocz opieką tych, których życie dobiega końca.

V. Uproś im łaskę, aby wpatrzeni coraz bardziej w życie przyszłe, odrywali się od rzeczy doczesnych i wzrastali w wierze, nadziei i miłości.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

V. Napełniaj ich serca dobrocią, aby z całym zrozumieniem umieli ustąpić tym, którzy zajmą ich miejsca i życzliwie przekazywali im swoje doświadczenia.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

V. Wprowadź na drogę miłości i pojednania tych, którzy błądząc po manowacach, nie zdołali w swoim życiu wypełnić planów Bożych.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

V. Weź w swą szczególną opiekę opuszczonych przez najbliższych, uproś im łaskę męstwa i broń przed załamaniem i rozpaczą, aby cierpliwie dźwigali swój krzyż do końca i potrafili wszystko przebaczyć.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.


Módlmy się

Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać; spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz