Trzeci dzień nowenny przed Uroczystością Matki Bożej Nieustającej Pomocy i setną rocznicą koronacji obrazu w kaplicy Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Warszawie przy ul. Wilczej 7

Modlitwa wstępna

Matko Boża i Matko nasza, której Chrystus umierający na krzyżu oddał nas wszystkich w opiekę i która spieszysz nam zawsze z pomocą w naszych potrzebach i troskach, pragniemy w tej nowennie uczcić Cię jako naszą Patronkę i błagać o Twoją nieustającą pomoc dla nas i dla świata całego.

Dzień 3
(20 VI)

Módlmy się za rodziny

Maryja, gospodyni w domu nazaretańskim, znała wszystkie troski i kłopoty codziennego życia w rodzinie.

Matko Nieustającej Pomocy, bądź obecna w rodzinach, abyś je kształtowała na wzór Najświętszej Rodziny.

V. Aby sprawy Boże były w rodzinach stawiane na pierwszych miejscu.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

V. Aby małżonkowie dochowali ślubowanej sobie wzajemnej miłości i wierności.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

V. Aby w rodzinach panowała miłość, pokój i zgoda.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

V. Aby rodzice troskliwe wszczepiali w serca dzieci miłość ku Bogu i chętnie oddawali je na wyłączną służbę Bożą.

R. Błagamy Cię Matki Nieustającej Pomocy.

V. Aby różnice poglądów i starszych i młodszych pokoleń były rozwiązywane z wzajemnym szacunkiem, wyrozumiałością i miłością.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

Módlmy się

Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać; spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz