Drugi dzień nowenny przed Uroczystością Matki Bożej Nieustającej Pomocy i setną rocznicą koronacji obrazu w kaplicy Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Warszawie przy ul. Wilczej 7

Modlitwa wstępna

Matko Boża i Matko nasza, której Chrystus umierający na krzyżu oddał nas wszystkich w opiekę i która spieszysz nam zawsze z pomocą w naszych potrzebach i troskach, pragniemy w tej nowennie uczcić Cię jako naszą Patronkę i błagać o Twoją nieustającą pomoc dla nas i dla świata całego.

Dzień 2
(19 VI)

Módlmy się za młodzież

Maryja opiekowała się Jezusem młodzieńcem, uczęszczała z Nim do Świątyni, z bólem szukała zaginionego.

Matko Nieustającej Pomocy, weź w swą opiekę młodzież i bądź jej przewodniczką na drodze życia.

V. Spraw swym wstawiennictwem u Boga, aby stosunki panujące w społeczeństwach ludzkich ułatwiały młodzieży poznawanie Boga i zasad moralnych, które mają kierować ich życiem.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

V. Czuwaj nad sercami i umysłami młodzieży, by panowały w nich ideały, pragnienia piękna, szlachetność, prawość i czystość.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

V. Niech z Twoją pomocą widzą to, co dobre, aby ich relacje koleżeńskie i więzy przyjaźni były im w życiu oparciem i pobudzały do dobrego.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

V. Dodaj odwagi tym, którzy pragną poświęcić się na wyłączną służbę Bożą, aby byli wierni otrzymanemu powołaniu.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

V. Kieruj uczuciami młodzieży, by z zastanowieniem i rozwagą przystępowała do zawierania związków małżeńskich.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

Módlmy się

Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać; spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz