List do biskupa X.

Przy nadchodzącej uroczystości wobec tego ogólnego cierpienia, smutku, bólu, który jeżeli każdego poszczególnego dosięgnął, to całą siłą opiera się na ramionach Pasterza – przeto najserdeczniejsze życzenia, aby Dzieciątko Jezus wysłuchało naszych błagań, jakie Arcypasterz z miłości ojcowskiej, a mocą swej władzy nam zalecił, abyśmy w tychże świątyniach mogli jak najprędzej usłyszeć hymn dziękczynny, jako hasło upragnionego pokoju. Pokornie prosząc o błogosławieństwo Pasterskie dla siebie i całego domu, zostaję z prawdziwą czcią i wdzięcznością.
23 XII 1915