III. Postęp w cnocie


1/ Szczęśliwy ten, co poznał siebie,
daje się coraz to więcej przepajać barwą,
którą mu Niebo przeznaczyło.

2/ Straty materialne niczym są wobec straty, jaką ponosisz na duszy swej, nie pracując nad pozbyciem się nałogów swoich.
Dziś przy budowie domu przez wadliwe urządzenie ściany poniosłam stratę na 50 tysięcy, lecz wolałabym, żeby cały dom runął, niż widzieć siostry oziębłe, lekceważące sobie małe grzechu. 

3/ To co czynisz lub mówisz, czyń i spełniaj z zasady, z przekonaniem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz