V. Miłość bliźniego

1/ Miłość okazywana bliźnim jest tym, czym powietrze dla płuc, ciepło dla ciała. 

2/ My mamy życie ofiary z siebie dla ratowania bliźnich – tak (ich) duszy, jak i ciała. 

3/ Panuj nad swoim usposobieniem, utrzymuj się w pokoju i zrównoważeniu, pomimo wszystko. 

4/ Nie obrażaj się na zwróconą ci uwagę. Żyj postanowieniami, czuwaj ustawicznie. 

5/ Nie opieraj się na sobie, ale pamiętaj, że bierzesz ze wspólnoty franciszkańskiej. Tam są święci męczennicy… Jesteś wahadłem, które popycha zegar, ale trzeba wesprzeć się na mechanizmie, o którym Bóg pamięta.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz