Listy i inne pisma Matki Kazimiery

Wybór listów (pdf)
Sprawozdania (pdf)
Protokoły wizytacyjne (pdf)
Instrukcje o pielęgnowaniu chorych (pdf)
Historia Zgromadzenia (pdf)

Komentarze