Czy będzie błogosławioną?

Modlitwy Sióstr Franciszkanek o beatyfikację matki Kazimiery Gruszczyńskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących zostały wysłuchane. Episkopat Polski zaakceptował prośbę Diecezji Radomskiej o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. Teraz tylko czekają na ostateczną decyzję Stolicy Apostolskiej.

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, które jest zgromadzeniem niehabitowym powstało w 1882 roku. Jego założycielami byli Bł. O. Honorat Koźmiński oraz kozieniczanka Kazimiera Gruszczyńska. Zgromadzenie powołano do niesienia miłosiernej miłości Chrystusa wszystkim biednym, chorym, samotnym i cierpiącym. Swą główną siedzibę zgromadzenie ma w Warszawie, kilka domów rozsianych jest po różnych zakątkach Polski, a jeden z nich znajduje się w naszym mieście. Ważnym wydarzeniem w życiu tego zgromadzenia jest fakt, że Episkopat Polski zaakceptował prośbę Diecezji Radomskiej o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego matki Kazimiery Gruszczyńskiej.

Siostra Kazimiera urodziła się w 1848 roku w Kozienicach. Pochodziła z rodziny szlacheckiej, była osobą wykształconą. W 1869 r. złożyła prywatny ślub czystości. W 1875 roku wstąpiła do tworzącego się ukrytego Zgromadzenia Posłanniczek Serca Jezusowego. Profesję złożyła 1 czerwca 1879 r. Zmarła w 1927 roku w swym rodzinnym mieście. Pochowana została w Warszawie, a jej działalność kontynuowana jest przez siostry zakonne.

Starania o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego trwały kilka lat. Siostry ze Zgromadzenia mają nadzieję, że proces beatyfikacyjny rozpocznie się w Kozienicach w rodzinnym mieście Kazimiery Gruszczyńskiej. Warto także dodać, że w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Kozienicach znajduje się izba pamięci poświęcona matce założycielce, w której umieszczone są przedmioty codziennego użytku Kazimiery Gruszczyńskiej. Są jej meble, suknie , różańce, teksty przez nią pisane , modlitewniki, które w jej rodzinie przekazywane były z pokolenia na pokolenie oraz różne ciekawostki jak np. czekoladki przekazanie jej przez papieża Piusa XI. Izba ta jest udostępniana wszystkim chętnym do zwiedzania, w przypadku większych grup należy wcześniej umówić wizytę.

Opracowanie: Redakcja KK
 
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz