Kazanie z 30.12.2003 r.

Homilia o. Tadeusza Sitko, redemptorysty, wygłoszona podczas Eucharystii, wygłoszona z racji 154 rocznicy urodzin czcigodnej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej, 30 grudnia 2003 r. w kaplicy Domu Głównego, Warszawa, Wilcza 7.

Konspekt homilii
Tajemnica wiary i miłości!
Boże Narodzenie – tajemnicą wiary i tajemnicą miłości. Obie przeplatają się, uzupełniają.
Tajemnica wiary. Wielka tajemnica. Bóg staje się człowiekiem! Nieogarniony, Nieskończony, Wieczny, bez początku i bez końca. Sama doskonałość i świętość. Jest zamknięty przez
9 miesięcy w łonie Matki. Rodzi się w stajni. Jest niemowlęciem, płacze, karmi się mlekiem Matki, ucieka przed królem ziemskim, gdy jest Królem śmierci!
Karpiński – najpiękniejsza kolęda:
„Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony.
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony.
Wzgardzony, okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami,
A Słowo Ciałem się stało
Czy to możliwe? To nie do wiary.
Św. Paweł: głupstwem dla pogan, zgorszeniem dla Żydów…
A dzisiaj… laicyzacja: Dziadek Mróz – św. Mikołaj…
A jednak wierzyć:
Tajemnicę wiary rozświetla, wyjaśnia i ułatwia, i zmusza aby ją przyjąć druga tajemnica – Miłość. Miłość nie ma granic, do wszystkiego zdolna do najwyższego poświęcenia i ofiary.
Ludzka miłość – Rodziców do dziecka (przykład z dzieciństwa podczas burzy…), męża do żony (przykład z czasów wojny – idzie do obozu), matki do dziecka (przykład z wojny, Żydówka rzuca się w ogień)
A przecież to tylko odbicie, obraz miłości Bożej (niepojętej, nieogarnionej)
W Bogu – Życie, Szczęście.
Gdy stwarzał świat, gdy stwarzał człowieka.
Po buncie człowieka – przyrzekł Zbawiciela, który wyrwie go z niewoli szatana, grzechu
i śmierci. Przywróci niebo.
Umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował.
Tak Bóg umiłował świat, ze Syna swego dał…
Maryja umiłowała i uwierzyła,
Józef podobnie,
Maria Magdalena, św. Jan, Piotr – po egzaminie z miłości mocny w wierze,
Augustyn, św. Franciszek, Matka Teresa z Kalkuty, Kazimiera Gruszczyńska, która tak bardzo ukochała Boga i ukochała człowieka, w którym dostrzegała samego Jezusa. Miłość Boża przynaglała ja.
Kazimiera Gruszczyńska przyszła na świat w kilka dni po Bożym Narodzeniu. W Oktawie tej Uroczystości. W sposób szczególny odznaczała się głęboka wiarą, zaufaniem Bogu i miłością Boga i bliźniego, zwłaszcza najbiedniejszych, szczególnym nabożeństwem do Jezusa narodzonego w stajni Betlejemskiej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz