M. Pabis, Dziecko krzyża

Kolejny polski proces beatyfikacyjny trafia do Watykanu. Chodzi o założycielkę Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, Sługę Bożą matkę Kazimierę Gruszczyńską, która sama siebie nazywała dzieckiem krzyża.

Siostry z założonego przez siebie zgromadzenia Sługa Boża matka Kazimiera Gruszczyńska (1848-1927) uczyła, aby w chorych widziały cierpiącego Jezusa. I tak było. W czasie I wojny światowej Siostry Franciszkanki od Cierpiących odznaczyły się wielkim męstwem i ofiarnością w opiece nad rannymi żołnierzami. Matka Kazimiera otrzymała złoty medal „Za miłosierdzie”. W niepodległej Polsce za działalność dla dobra Kościoła otrzymała order „Pro Ecclesia et Pontifice”, przyznany przez Papieża Piusa XI. Oddając się pracy dla innych, sama ciężko chorowała. Mówiła o sobie, że jest dzieckiem krzyża.

– Przyglądaliśmy się jej życiu i jej dziełu, a dzisiaj będziemy prosić dobrego Boga, by dał nam łaskę radości z wyniesienia do chwały ołtarzy matki Kazimiery, by była naszą orędowniczką przed Bożym tronem, by była znakiem, kwiatem najpełniejszym tu, pośród kozienickiej ziemi, na której przyszła na świat i tu dopełniła swojego życia – mówił w czasie uroczystości zamknięcia procesu w Kozienicach ks. Kazimierz Chojnacki, proboszcz parafii Św. Krzyża. Ordynariusz radomski ks. bp Henryk Tomasik zapoznał się z zebraną dokumentacją i ją zaakceptował. W najbliższym czasie dotychczasowa siostra postulator Lucyna Czermińska dostarczy zebrane akta do Kongregacji do spraw Świętych w Rzymie.

W: Nasz Dziennik, 15 lipca 2014 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz