Dziękczynienie w Kozienicach

W dniu 27 września 2014 r., w kościele św. Józefa odbyła się uroczysta Msza św. dziękczynna za dar życia, powołania i świętości Matki Kazimiery Gruszczyńskiej, za łaskę jej procesu beatyfikacyjnego z prośbą o wyniesienie Sł. Bożej do chwały ołtarzy. Mszę św. koncelebrowało 6 kapłanów: ks. dziekan dekanatu kozienickiego Włodzimierz Sarwa, ks. wicekanclerz Kurii Radomskiej ks. Marek Fituch, ks. kapelan domu sióstr franciszkanek w Kozienicach ks. Janusz Bańkowski, ks. Wiesław Janowski – duchowy opiekun kozienickiej rady Rycerzy Kolumba, ks. Stanisław Wałęga z USA oraz ks. Eugeniusz Klimiński SAC z Warszawy. Eucharystii przewodniczył ks. Eugeniusz Klimiński, okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Marek Fituch. We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych: pan burmistrz Tomasz Śmietanka, pani wiceburmistrz Małgorzata Bebelska, pan przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Stysiak oraz pan przewodniczący Rady Gminy Mariusz Prawda; Rycerze Kolumba, mieszkańcy Kozienic, a także siostry z różnych domów Zgromadzenia wraz z Matką Generalną oraz osoby zaprzyjaźnione z siostrami z Warszawy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz