Z UKRAINY DO KOZIENIC

Na zaproszenie Związku Miast Polskich, Kozienice gościły burmistrzów Czugajewa i Pierwomajska. W czwartek, 26 marca, Goście wraz z Panią Wiceburmistrz Małgorzatą Bebelską odwiedzili Izbę Pamięci Matki Kazimiery.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz