Maj z Matką Kazimierą

1. Jak z najmniejszej z łask, cenniejszej nad skarb,
tak rachować będzie trzeba z Bożych darów się.
Czuwaj, módl się, chroń promyk Boży w nas,
wsłuchuj się też nieustannie w święty, Boży głos.

Ref.: Niech każdy dzień nie osłabia Cię,
lecz wzmacnia zawsze gorliwość Twą.

2. Wódz Niebieski nasz, oby znalazł Cię
walczącą na polu walki do ostatnich tchnień.
Swe zadanie ceń, w ślubach wierną bądź.
Twoim skarbem powołanie, to największy dar.

3. Bardzo chciałabym, o to modlę się,
aby siostra uzyskała wielką świętość już.
Bóg pomoże Ci, łaski dając swe,
tylko o nie trzeba prosić, nie poddawać się.

m. i sł.: Maciej Figas ISCR (listy M. Kazimiery)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz