Juniorystki Zgromadzenia na grobie Rodziców Matki Założycielki - 16.05.2015 r.

W dniach 15 – 16 maja w Kozienicach, w domu zakonnym Sióstr Franciszkanek od Cierpiących miało miejsce spotkanie formacyjne sióstr juniorystek. Był to czas słuchania, mówienia, rozmyślania, jak też wzajemnego dzielenia się sobą, radością obecności… w bliskości Jezusa Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.

Siostry juniorystki wraz z S. Mistrzynią nawiedziły także Cmentarz w Kozienicach, gdzie spoczywa wiele naszych Sióstr, które idąc drogą powołania, stały się już gotowe na spotkanie ze Swym Oblubieńcem. W modlitwie różańcowej, w duchowej bliskości spotkałyśmy się z tymi, które przeszły tę drogę, podążając za Jezusem śladami Matki Kazimiery Gruszczyńskiej… zostawiając przykład wstępowania w te ślady dla kolejnych pokoleń Zgromadzenia.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz