Z Matką Kazimierą w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

W niedzielę, 7 czerwca 2015 r. Matka Kazimiera zawitała do maleńkiej, liczącej 600 osób, parafii Dzierżązno Wielkie w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, z której pochodzi nasza siostra Joanna Chynał. Na 4 Mszach św., w Kościele parafialnym i w kościołach filialnych s. Joanna opowiadała o Matce Założycielce i dzieliła się doświadczeniem wstawiennictwa Matki Kazimiery w życiu jej rodziny. Trzy lata wcześniej wstawiennictwo Matki Założycielki sprawiło, że jej mama wyzdrowiała z ciężkiej choroby. Siostra Joanna zostawiła mieszkańcom parafii obrazki z modlitwą o beatyfikację Matki. Obrazki z modlitwą pojechały także do seminarium diecezjalnego, gdyż dziś w parafii gościł kleryk Krzysztof z tegoż seminarium.  


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz