Profesor Ignacy Kozielewski o Matce Kazimierze:

„z kolei życia przyszła śmierć Matki Gruszczyńskiej i jak się to dzieje z zasady ze Sługami Bożymi, śmierć ta zamiast zasunąć Matkę Gruszczyńską w niepamięć ludzką, zwróciła na nią powszechną uwagę, i to, czego Matka Gruszczyńska zawsze unikała za życia, chwała ludzka, stało się jej udziałem po śmierci, chwała zjawiająca się nadto w aureoli świętości”.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz