Kolęda

1. Chrystus rodzi się,
chcę więc przesłać Wam
serdeczne życzenia
wszelkich Bożych łask.
I zamiast moich słów,
niech ta szopka uboga
będzie Wam wymowną księgą
jak należy żyć.

2. Idźcie z radością
i z duchem wiary
do żłóbka Jezusa,
gdzie On powie Wam:
Patrz na me ubóstwo,
miłość do wszystkich ludzi,
na me posłuszeństwo Ojcu;
chodź, naśladuj Mnie.

3. Niech ten ubogi
żłóbek Dzieciny
będzie ustawiczną
medytacją Wam.
Zanośmy Mu cnoty,
nawiedzajmy Go często,
nie wchodźmy do Jego szopki
bez podarunków.

4. Nieśmy do żłóbka
drobne ofiary:
umartwienie, wyrzeczenie
woli swej,
chęć zaparcia siebie,
przebaczenie przykrości,
tym uradujemy Serce
Dzieciątka Jezus.

(Maciej Figas ISCR, słowa na podst. życzeń
Matki K. Gruszczyńskiej do sióstr)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz