Styczeń z Matką Kazimierą - Miłością ogarniajmy wszystkich1. Miłością ogarniajmy wszystkich,
rozbudzajmy ducha szczerej ofiary.
Módlmy się o tę świętą miłość Bożą,
bo tego nam jedynie oraz bardzo potrzeba,
ale z tą miłością niech się także łączy
miłość do braci i sióstr.

2. Ufajmy Bogu, a On w naszej nędzy
będzie wspierał i ochraniał nas.
"Wszystko dla Pana" - naszym hasłem jest,
ono niech dodaje siły do zwycięstwa nam
nad trudnościami płynącymi z kroczenia
po drogach do niebieskich bram.

(Maciej Figas ISCR,słowa na podst. myśli 
M. Kazimiery na styczeń)
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz