Idźcie do Józefa – On zaradzi…

 „Od najmłodszych lat życia swego Czcigodna Matka Kazimiera czciła w sposób szczególniejszy tego Świętego Patrona życia ukrytego; tę cześć – będąc już Matką Generalną i Założycielką Zgromadzenia – wpajała w serca powierzonych sobie dusz, a umiała zachęcić do ufności w pomoc tego Świętego Patriarchy, że cześć Jego stała się u nas jakby wrodzoną potrzebą w życiu duchowym sióstr. W Zgromadzeniu naszym św. Józef to jakby członek rodziny, jak ktoś żyjący, a bardzo ukochany, tak w każdej potrzebie śpieszymy do tego Czcigodnego Opiekuna i nie zawodzi nas ufność w Nim położona”.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz