Za dar wspólnej modlitwy u Jasnogórskiej Matki – Te Deum laudamus

Z 9 na 10 kwietnia 2016 roku, na nocnym czuwaniu u Matki Bożej Częstochowskiej, po raz kolejny swych Przyjaciół zgromadziła Sługa Boża Kazimiera Gruszczyńska.  We wspólnej modlitwie o dar beatyfikacji Matki Kazimiery wraz z siostrami franciszkankami od cierpiących wzięli udział przedstawiciele władz Powiatu Kozienickiego: Pan Starosta Andrzej Jung wraz z małżonką Anną Jung; przedstawiciele władz gminnych: Pani Wiceburmistrz Małgorzata Bebelska z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Mariuszem Prawdą; przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z Kozienic, Kozienicka Rada Rycerzy Kolumba, którym patronuje Matka Kazimiera Gruszczyńska wraz ze swoim opiekunem duchowym ks. Wiesławem Janowskim oraz pielgrzymi z Kozienic i Warszawy. Zawsze wiernie i z ogromnym zaangażowaniem w naszych czuwaniach uczestniczą członkowie Fundacji Maxymilianum wraz ze swoim przewodnikiem i opiekunem ks. Łukaszem Kadzińskim.
Tegoroczne czuwanie przebiegało pod opieką Matki Najświętszej w Tajemnicach Bolesnych Jej życia. Na wstępie s. Lucyna Czermińska, przedstawiając osobę Matki Założycielki, zwróciła uwagę na dwa aspekty duchowości Sługi Bożej: jej niezwykłą cześć dla św. Józefa oraz szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej.
Ks. Łukasz Kadziński w wygłoszonej konferencji przedstawił historię nabożeństwa oraz Koronki do Siedmiu Boleści Maryi. Podjął także refleksję nad życiem Sługi Bożej, ukazując owoce kultu Matki Bożej Bolesnej w życiu Kazimiery Gruszczyńskiej.
Mszy św. o północy, współcelebrowanej przez obecnych na czuwaniu kapłanów ,przewodniczył ks. Marek Polak – Delegat Księdza Biskupa w procesie Matki Kazimiery na etapie diecezjalnym. Po Eucharystii zostały poświęcone Koronki do Matki Bożej Bolesnej i rozdane obecnym pielgrzymom.
Po Mszy św., uczestnicy czuwania spotkali się na krótką agapę, po której rozpoczęła się wspólna modlitwa z rozważaniem boleści Maryi i odmówieniem Koronki.
Na zakończenie czuwania siostry wspólnie z pielgrzymami poprowadziły adorację, po której kapłani udzielili uczestnikom błogosławieństwa na szczęśliwy powrót do domów i realizację codziennych zadań.
Za oprawę liturgiczną Eucharystii oraz śpiewy i prowadzenie wspólnych modlitw w szczególny sposób dziękujemy Scholi Maxymilianum.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz