"Przyjdź Panie Jezu"

Ref. Przyjdź Panie Jezu
Synu Człowieczy,
przyjdź Panie Jezu
Królu Wszechrzeczy.
Przyjdź Panie Jezu
Przedwieczny Boże.
Przyjdź po nas Sługo sług.

Przyjdź Panie Jezu
bo tak czekamy.
Przyjdź Panie Jezu
bo tak kochamy.
Przyjdź Panie Jezu
bo tak tęsknimy.
Przyjdź Panie Jezu, przyjdź.

1. Gdy znękany obłudą tego świata,
wśród ucisków podążam drogą Twą,
wtedy widzę cudowną Twoją łaskę
oraz wzdycha strudzona dusza ma.

2. Gdy się karmię słowami Ewangelii
oraz w Tobie schronienie moje mam,
moje serce umacnia się nadzieją,
a z ust płynie wołanie na Twą cześć.

3. Kiedy z ludźmi usiądę przy Twym stole
i z wdzięcznością spożywam pokarm Twój,
żar miłości wypełnia moje serce,
a więc śpiewam i śpiewam na Twą część.

muzyka: Maciej Figas ISCR
słowa: Władysław ze ŚląskaBrak komentarzy:

Prześlij komentarz