Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej (1)

Tajemnica 1. Proroctwo Symeona

Współczuję z Tobą, bolejąca Maryjo, z powodu smutku, jakiego doznało czułe Serce Twoje przy proroctwie świętego starca Symeona. Matko droga, przez znękane serce Twoje uproś mi cnotę pokory i dar świętej bojaźni Bożej.

Wierzę w Boga...
Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo
Chwała Ojcu...

Tajemnica 2. Ucieczka do Egiptu

Współczuję z Tobą, bolejąca Maryjo, z powodu tej trwogi, która przejmowała najczulsze Serce Twoje podczas ucieczki do Egiptu. Matko droga, przez Serce Twoje, tak strwożone, uproś mi cnotę hojności względem potrzebujących i dar pobożności.

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Tajemnica 3. Poszukiwanie Jezusa

Współczuję z Tobą, bolejąca Maryjo, z powodu tęsknoty, jaką odczuło troskliwe Serce Twoje przy zgubieniu ukochanego Jezusa. Matko droga, przez Twoje Serce, tak bardzo zaniepokojone, uproś mi cnotę czystości i dar umiejętności.

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Tajemnica 4. Spotkanie z Jezusem dźwigającym krzyż

Współczuję z Tobą, bolejąca Maryjo, z powodu przerażenia, jakiego doznało macierzyńskie Serce Twoje przy spotkaniu Jezusa, krzyż niosącego. Matko najmilsza, przez Serce Twoje, tak udręczone, uproś mi cnotę cierpliwości i dar męstwa.

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Tajemnica 5. Śmierć Jezusa na krzyżu

Współczuję z Tobą, bolejąca Maryjo, z powodu męczeństwa, jakie zniosło mężnie Twoje Serce, kiedy stałaś przy konaniu Jezusa. Matko najmilsza, przez Serce Twoje, tak udręczone, uproś mi cnotę wstrzemięźliwości i dar rady.

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Tajemnica 6. Zdjęcie z krzyża Ciała Jezusowego

Współczuję z Tobą, bolejąca Maryjo, z powodu rany, jaką zadało Ci uderzenie włóczni, przebijającej Serce Jezusa i raniącej Twoje Serce. Matko droga, przez tę boleść uproś mi cnotę miłości bliźniego i dar rozumu.

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Tajemnica 7. Złożenie Jezusa do grobu

Współczuję z Tobą, bolejąca Maryjo, z powodu cierpienia, jakiego doznało miłosierne Serce Twoje przy pogrzebie Jezusa. Matko ukochana, przez Serce Twoje, tak bardzo zbolałe, uproś mi cnotę gorliwości i dar mądrości.

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, by się wstawiała za nami do Twej łaskawości, teraz i w godzinę śmierci naszej, Błogosławionego Dziewica Maryja, Matka Twoja, której najświętszą duszę przeniknął miecz boleści w godzinę Męki Twojej. Przez Ciebie, Jezus Chryste, Zbawicielu świata, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci - módl się za nami.
Święty Józefie - módl się za nami.

Za: Ks. Józef Orchowski, Modlitewnik Apostolstwa Dobrej Śmierci, Michalineum 2015.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz