Koronka za kapłanów za przyczyną Matki Bożej Bolesnej

(do odmawiania na koronce do 7 Boleści Matki Najświętszej)

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga


1. Ojcze Przedwieczny, przez zasługi Męki Jezusa Chrystusa, ofiaruję Ci przeczyste łzy i bezmiar cierpienia Najświętszej Maryi Panny, Matki Twojego Syna, gdy miecz boleści przeszywał Jej Niepokalane Serce - kiedy słuchała słów proroctwa Symeona - dla ratowania dusz kapłanów.

7x Przez łzy i boleść Matki Najświętszej - zachowaj w wierności dusze kapłanów.


2. Ojcze Przedwieczny, przez zasługi Męki Jezusa Chrystusa, ofiaruję Ci przeczyste łzy i bezmiar cierpienia Najświętszej Maryi Panny, Matki Twojego Syna, gdy miecz boleści przeszywał Jej Niepokalane Serce - w czasie ucieczki do Egiptu - dla ratowania dusz kapłanów.

7x Przez łzy i boleść Matki Najświętszej - zachowaj w wierności dusze kapłanów.


3. Ojcze Przedwieczny, przez zasługi Męki Jezusa Chrystusa, ofiaruję Ci przeczyste łzy i bezmiar cierpienia Najświętszej Maryi Panny, Matki Twojego Syna, gdy miecz boleści przeszywał Jej Niepokalane Serce - w czasie, gdy szukała Jezusa w świątyni - dla ratowania dusz kapłanów.

7x Przez łzy i boleść Matki Najświętszej - zachowaj w wierności dusze kapłanów.


4. Ojcze Przedwieczny, przez zasługi Męki Jezusa Chrystusa, ofiaruję Ci przeczyste łzy i bezmiar cierpienia Najświętszej Maryi Panny, Matki Twojego Syna, gdy miecz boleści przeszywał Jej Niepokalane Serce - podczas spotkania z Jezusem na Drodze Krzyżowej - dla ratowania dusz kapłanów.

7x Przez łzy i boleść Matki Najświętszej - zachowaj w wierności dusze kapłanów.


5. Ojcze Przedwieczny, przez zasługi Męki Jezusa Chrystusa, ofiaruję Ci przeczyste łzy i bezmiar cierpienia Najświętszej Maryi Panny, Matki Twojego Syna, gdy miecz boleści przeszywał Jej Niepokalane Serce - w czasie konania Jezusa na krzyżu - dla ratowania dusz kapłanów.

7x Przez łzy i boleść Matki Najświętszej - zachowaj w wierności dusze kapłanów.


6. Ojcze Przedwieczny, przez zasługi Męki Jezusa Chrystusa, ofiaruję Ci przeczyste łzy i bezmiar cierpienia Najświętszej Maryi Panny, Matki Twojego Syna, gdy miecz boleści przeszywał Jej Niepokalane Serce - kiedy martwe ciało Jezusa złożono w Jej ramiona - dla ratowania dusz kapłanów.

7x Przez łzy i boleść Matki Najświętszej - zachowaj w wierności dusze kapłanów.


7. Ojcze Przedwieczny, przez zasługi Męki Jezusa Chrystusa, ofiaruję Ci przeczyste łzy i bezmiar cierpienia Najświętszej Maryi Panny, Matki Twojego Syna, gdy miecz boleści przeszywał Jej Niepokalane Serce - kiedy ciało Jezusa składano do grobu - dla ratowania dusz kapłanów.

7x Przez łzy i boleść Matki Najświętszej - zachowaj w wierności dusze kapłanów.


Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej 
do użytku wewnętrznego 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, 
Warszawa, 17.01.2017, L. dz. 180/D/2017

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz