Mała, bliska i konkretna


O wyniesienie na ołtarze Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej modlono się w niedzielę w kościele pw. Świętego Krzyża w Kozienicach. Liturgii przewodniczył bp Henryk Tomasik.

- Kolejny raz spotykamy się w tej świątyni, aby dziękować za konkretny wzór, który pozostawiła nam Matka Kazimiera Gruszczyńska. Ojciec święty Franciszek podczas pobytu w naszej Ojczyźnie na Jasnej Górze, gdy ukazywał wielkość Matki Bożej zauważył rzecz pozornie prostą. Mówił tak: „Zbawiający Bóg mały, bliski i konkretny”. Taki model życia dostrzegamy u Matki Najświętszej i taki model zrealizowała Matka Kazimiera Gruszczyńska. Mała, bliska i konkretna. Panu Bogu dziękujemy za tych ludzi, którzy pokazują nam jak żyć Ewangelią. To dla nas znak nadziei, ale i zachęta dla nas. – mówił w homilii bp Henryk Tomasik.

Bp Tomasik podziękował siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących za zaangażowanie i ogromną pracę związaną z przygotowaniem materiałów do przeprowadzenia procesu beatyfikacyjnego Matki Kazimiery. Biskup docenił precyzję i szybkość w przygotowaniu positio.

Coroczna Msza św. o beatyfikację Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej to wydarzenie zarówno diecezjalne jak i lokalnie. – W uroczystości są zaangażowane władze samorządowe, społeczność lokalna, ościenne gminy, różne grupy duszpasterskie, zawodowe. – mówi ks. Kazimierz Chojnacki, proboszcz parafii pw. Krzyża Świętego w Kozienicach i dodaje, że pamięć o pochodzącej z Kozienic Matce Kazimierze jest żywa. – W czerwcu Dom Pomocy Społecznej otrzymał imię Matki Kazimiery Gruszczyńskiej. Bardzo często przyjeżdżają ludzie do sióstr, by zobaczyć miejsce gdzie się urodziła, gdzie pracowała i gdzie zmarła Matka Kazimiera; wiec do „Izby Pamięci”. Bardzo żywe zainteresowanie było podczas Światowych Dni Młodzieży. Nasi goście z Ukrainy byli zachwyceni tym miejscem i postacią Sługi Bożej Matki Kazimiery. A dla mieszkańców: ta świadomość, że tu z tej ziemi wyrosła taka osoba przynosi chlubę mieszkańcom Kozienic i ludzie są z tego dumni. A jednocześnie niesie wymiar duchowy: bardzo często kaplica u sióstr jest mocno odwiedzana, a tam trwa wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Również Rycerze Kolumba będący przy naszej parafii przyjęli za patronkę Matkę Kazimierę. – mówi ksiądz proboszcz.

Wielką zasługę w rozkrzewianiu dzieła, które zostawiła po sobie Mata Kazimiera mają siostry ze zgromadzenia, które założyła. – Siostry z wielką determinacją, z wielką wytrwałością, chcą swoją założycielkę ukazać dzisiejszemu światu jako wzór prawdziwego chrześcijańskiego świętego życia. Bo świętość nie jest czymś niezwykłym, ale czymś normalnym; to jest nasze wezwanie, by stawać się świętym. – mówi ks. Chojnacki. – W Roku Jubileuszu Miłosierdzia Kościół prowadzi nas do źródeł Bożego przebaczenia i przypominana nam o uczynkach miłości chrześcijańskiej. To przesłanie i ta nauka stała się fundamentem życia Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej. W takim duchu służyła każdemu człowiekowi w potrzebie, w takim tez duchu wychowywała swoje siostry

Matka Kazimiera to niezwykła postać. Jej troska o człowieka, o miłość chrześcijańską, uczynki miłosierdzia co do duszy i co do ciała, które ją charakteryzowały, w Roku Miłosierdzia, który przeżywamy warto przypominać. Ona odczytując prawdę o miłosierdziu poświeciła się trosce człowiekowi cierpiącemu. Stąd też charyzmat zgromadzenia, które założyła wspólnie o. Honoratem Koźmińskim: opieka nad cierpiącym człowiekiem.

Będąc w Kozienicach warto zajrzeć do Izby Pamięci poświęconej Słudze Bożej Matce Kazimierze Gruszczyńskiej; znajduje się ona w jej pokoju w domu zakonnym. A dla wszystkich, którzy chcieliby poznać Założycielkę Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących zachęcamy do odwiedzenia strony internetową jej poświęconej: gruszczynska.blogspot.com.

Zachęcamy również do modlitwy o uproszenie potrzebnych łask za wstawiennictwem Matki Kazimiery Gruszczyńskiej:

Boże, najlepszy Ojcze,
bądź uwielbiony za powołanie Kazimiery Gruszczyńskiej do służby w Kościele.
Ona wielkodusznie odpowiedziała na otrzymany dar i stała się matką nowej rodziny zakonnej.
Pełna obecności Ducha Świętego, na wzór Chrystusa niosła pomoc i pociechę chorym, cierpiącym i strapionym.
Pokornie Cię proszę, Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
udziel mi za jej przyczyną łaski ………………
i spraw, aby dostąpiła chwały ołtarzy we wspólnocie Ludu Bożego.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

[Imprimatur: Bp Henryk Tomasik, Radom, 7 marca 2013 roku, L. dz. 217/13]

Prośby o modlitwę i informacje o otrzymanych łaskach prosimy kierować na adres:

Postulacja Sł. Bożej Kazimiery Gruszczyńskiej
ul. Wilcza 7, 00-538 Warszawa

Przygotował: xsp / www.diecezja.radom.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz