W 89 rocznicę śmierci Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej

Ze wspomnień

 „Dnia 17 września 1927 roku zmarła Założycielka nasza, Czcigodna Matka Kazimiera Gruszczyńska. Straciłyśmy w tym dniu wielki skarb naszych serc […]. W Kozienicach dokonała swego pięknego żywota w uroczystość Stygmatów Św. Franciszka. Niezawodnie, wielki Jej Patron, któremu w kaplicy wzniesionej dla Zgromadzenia ufundowała piękny ołtarz Stygmatów tego Świętego, w uznaniu jej niespożytych zasług dla Zgromadzenia, wprowadził ją w ten dzień swój odpustowy do przybytków niebieskich.

[…] Przyjrzyjmy się więc czynom śp. Matki Kazimiery, […] niechaj łaska Boża pobudzi nas do naśladowania Czcigodnej Matki naszej i proszenia Najwyższego, o ile to jest zgodne z Jego świętą wolą, o wyniesienie na ołtarze tej cichej Pracownicy Pańskiej”.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz