Barbara prosi o modlitwę...

przez wstawiennictwo Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej. Wesprzyjmy ją swoim wstawiennictwem.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz