Przez wstawiennictwo Sługi Bożej...

Matki Kazimiery Gruszczyńskiej, pomódlmy się za chorych: Marylę - przygotowującą się do operacji, Bogdana, Jurka, Beatę - przed chemioterapią i męża p. Bogusi - przed operacją na serce, którzy prosili nas o modlitwę.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz