Matko Kazimiero! Serdecznie proszę...

... uproś łaskę uzdrowienia duchowego dla mojego męża Grzegorza - łaskę szczerej spowiedzi świętej, żywej wiary oraz uwolnienia z alkoholizmu. Anna


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz