Wierna Bogu i Kościołowi

Matka Kazimiera była wierną córką Kościoła. "Miała obszerne informacje z zakresu życia kościelnego w Polsce ówczesnej, wielkie uznanie i przywiązanie do Stolicy Apostolskiej i hierarchii kościelnej"„Wielki szacunek miała Matka dla duchowieństwa, kapłanów, nie uważała na swój wiek i swoją godność. Zawsze schylała się, by ucałować rękę kapłana przy przywitaniu czy pożegnaniu”. "Spieszyła z pomocą zagrożonym kapłanom i zakonom ukrytym". W zachowanej dokumentacji  istnieje jeszcze wiele podobnych świadectw. Siostrom franciszkankom od cierpiących, Założycielka troskę o sprawy Kościoła oraz  obowiązek modlitwy za jego pasterzy pozostawiła w duchowym dziedzictwie. Odpowiadając na to wezwanie Sługi Bożej, łączmy się w tych trudnych czasach w modlitwie o umocnienie i zachowanie w wierności wszystkich kapłanów. Prośmy o potrzebne dla nich łaski przez wstawiennictwo najlepszej z matek – Matki Bożej Bolesnej:Aby powiększyć - kliknij w  tekst  :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz