17 marca w Kozienicach

17 marca w godzinach 7.00 – 18.00 Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea z Kozienic (siostry z Domów Zmartwychwstania Uli, Asi i Edyty - 26 osób) podjęła adorację Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie wystawionym w kaplicy pw. św. Józefa przy Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Kozienicach.

Podczas adoracji zanoszone były modlitwy o rychłą beatyfikację Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej oraz przedstawiane Panu prośby za Jej wstawiennictwem. W czasie dnia skupienia przedstawiony był również program poświęcony Założycielce Zgromadzenia przygotowany przez Siostry Franciszkanki od Cierpiących, podczas którego można było zapoznać się z fragmentami pism Matki. Adoracja zakończyła się wspólną Mszą świętą.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz