17 listopada 2018 rokuProsząc o dar beatyfikacji Matki Kazimiery, zanosimy przed Boży tron, za wstawiennictwem Sługi Bożej, wszystkie przesyłane prośby o modlitwę. Ogarniamy wstawiennictwem także wszystkie osoby zaangażowane w prowadzenie procesu Matki Kazimiery, wszystkich chorych, cierpiących i oddanych ich służbie.

Litania za wstawiennictwem Służebnicy Bożej Kazimiery Gruszczyńskiej

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Matko Boża, Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Matko Boża, Pocieszycielko strapionych, 
Święty Józefie,
Święty Franciszku z Asyżu,
Św. Elżbieto Węgierska,
Święty Kazimierzu,
Sługo Boża Matko Kazimiero, przyczyń się za nami.
- Nadzwyczajna Czcicielko św. Józefa,
- Wierna Współpracownico błogosławionego Honorata, 
- Założycielko Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących,
- Założycielko placówek dla chorych, bezdomnych i ubogich,
- Opiekująca się sierotami
- Troszcząca się o samotne i ubogie matki
- Śpiesząca z pomocą głodnym,
- Wspierająca rodziny dotknięte cierpieniem,
- Wychodząca naprzeciw potrzebującym,
- Służąca cierpiącym z miłością,
- Widząca w cierpiących cierpiącego Chrystusa,
- Pocieszająca nieszczęśliwych, 
- Ujmująca się za niewinnymi i pokrzywdzonymi,
- Pełna współczucia dla wszelkiej ludzkiej biedy,
- Ogarniająca miłością każdego człowieka,
- Z pokorą przyjmująca wszystkie cierpienia fizyczne i duchowe,
- Nie tracąca nadziei w chorobie,
- W rozpacz nie popadająca,
- Cierpliwie znosząca wszelkie przeciwności,
- Podnosząca wielu na duchu,
- Ucząca mężnego znoszenia krzyża,
- Współczuciem uzyskująca miłość i zaufanie wielu,
- Trafiająca do serc ludzkich po apostolsku,
- Darząca innych miłością macierzyńską,
- Całkowicie oddana służbie Bożej,
- Wszystko czyniąca z Panem i dla Pana,
- Nauczycielko modlitwy garnących się do Chrystusa,
- Znająca wartość modlitwy,
- Mająca bogate życie wewnętrzne,
- Wymagająca rozwoju duchowego od siebie i od innych,
- Kierowniczko duchowa wielu,
- Przykładzie pokory dla innych,
- Ufająca bezgranicznie Opatrzności Bożej,
- Jednocząca się z Bogiem i Jemu oddająca wszystkie doświadczenia swego życia,
- Pragnąca tylko chwały Bożej i pełnienia Jego woli,
- Wbrew przeciwnościom dążąca do celu,
- Obdarzona szerokim horyzontem myślowym,
- Potrafiąca trafnie oceniać sytuacje,
- Orędowniczko nasza u Jezusa i Maryi,

Sługo Boża Matko Kazimiero, przyczyń się za nami.

Módlmy się:
Boże Ojcze, Lekarzu dusz i ciał, który Sługę Bożą Matkę Kazimierę Gruszczyńską obdarzyłeś darem znoszenia cierpienia i choroby z miłości do Twojego Syna, przez jej wstawiennictwo daj cierpiącym duchowo i fizycznie umiejętność odkrycia wartości własnego bólu oraz siły do mężnego go znoszenia. A jeśli jest to zgodne z Twoją Najświętsza wolą, obdarz ich zdrowiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(autor: Ewelina Borger)

Imprimatur Kurii Diecezjalnej Radomskiej z dnia 10.10.2018 r., L. dz. 1358/18, Bp Henryk Tomasik, Biskup Radomski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz