Pielgrzymka Sióstr Franciszkanek do Wysokiego Koła - 11 maja 2019 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz