"Nasz Przeszłość" nr 131, rok 2019 - Sługa Boża Kazimiera GruszczyńskaSPIS TREŚCI

ARTYKUŁY 

Andrzej Baran OFMCap, Uwarunkowania duchowości zgromadzeń zakonnych życia ukrytego w Królestwie Polskim w XIX wieku, s. 5-41.

Andrzej Baran OFMCap, Oddziaływanie kapucynów warszawskich na kobiety w dobie międzypowstaniowej (1831-1864), s. 43-72.

Lucyna Czermińska CSFA, Kobieta niepodległości – Sługa Boża Matka Kazimiera Gruszczyńska, założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących (1848-1927), s. 73-102.

Magdalena Marosz, „Czuwać jak najtroskliwsza matka nad dzieckiem”. Działania Matki Kazimiery Gruszczyńskiej w kierunku przygotowania Sióstr Franciszkanek od Cierpiących do pracy pielęgniarskiej, s. 103-131.

Aneta Kozak, Rola Kazimiery Gruszczyńskiej i Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w opiece nad bezdomnymi na przełomie XIX i XX w., s. 133-149.

Magdalena Ficoń, Dariusz Martynowicz, „Ta nędza leżała nam na sercu”. Apostolska misja Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, jako odpowiedź na problemy społeczne przełomu XIX i XX wieku Królestwa Polskiego w kontekście historii dobroczynności, s. 151-168.

Krystyna Dębowska CSFA, Warszawski Zakład Dobroczynny „Przytulisko” miejscem powstania Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, s. 169-191.

Maria Kornaś CSFA, Lucyna Czermińska CSFA, Historia kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Wilczej w Warszawie, s. 193-216.

Jolanta Kowalik CSFA, Lucyna Czermińska CSFA, Działalność Towarzystwa Opieki nad Nieuleczalnie Chorymi w Warszawie (1897-1949). Praca Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w warszawskiej Królikarni, s. 217-239.

Justyna Krzyżan FDC, Źródła do dziejów Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Generalnym Archiwum Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Wiedniu, s. 241-256.

RECENZJE

Rafał Kubicki, Rec.: Gert Melville, Bernd Schneidmüller, Stefan Weinfurter (hrsg.), “Innovationen durch Deuten und Gestalten. Klöster im Mittelalter zwischen Jenseits und Welt”, s. 257-266.

Rafał Kubicki, Rec.: Mirko Breitenstein, Julia Burkhardt, Stefan Burkhardt, Jens Röhrkasten (eds.), “Rules and observance. Devising forms of communal life”, s. 267-273.

Ks. Jan Walkusz, Rec.: Joanna Pakuza, „Życie religijne wygnańców polskich w Związku Sowieckim w latach 1939-1945 na podstawie wspomnień”, s. 275-282.

SPRAWOZDANIE

Stanisław Cieślak SJ, Spotkanie księży profesorów i wykładowców historii Kościoła, Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, 23-25 IV 2019 r., s. 283-294.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz