Irena dziękuje...

... Matce Kazimierze Gruszczyńskiej za szczęśliwy przebieg operacji i dobre wyniki badań.


Komentarze