W intencji Grzegorza...

... prośmy przez wstawiennictwo Matki Kazimiery Gruszczyńskiej o potrzebne łaski, czystość przedmałżeńską, dobrą żonę zgodną z wolą Bożą.
(8.01.2020)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz