Marta dziękuje...

... Matce Kazimierze Gruszczyńskiej za pracę.


Komentarze