Myśli Matki Kazimiery Gruszczyńskiej na styczeń

 1. Miłością ogarniaj wszystkich.

2. (...) rozbudzajmy ducha żarliwości i szczerej ofiary.

3. Módlcie się o tę świętą miłość Bożą, bo tego nam jedynie potrzeba, ale z tą miłością niech się łączy miłość bliźniego, miłość wzajemna, tej miłości Pan Jezus się domaga.

4. (...) hasło nasze: "Wszystko dla Jezusa" niech wyciśnie pieczęć na wszystkich naszych sprawach.

5. Ufaj Bogu, a w twej nędzy wspierać Cię będzie.

6. "Wszystko dla Pana Jezusa". Ta myśl doda nam siły [do] zwycięstwa nad trudnościami.

7. Czuwaj, bo życie niedługie, a wieczność bezgraniczna.

8. Niech te trzy cnoty: wiara, nadzieja i miłość przewodniczą Ci w doli i niedoli wszelakiej, a zawsze będziesz szczęśliwa.

9. Jak jednego dnia więcej się zaniedbasz - żałuj tej straty i znów na nowo zaczynaj, ale nigdy nie trać ufności.

10. (...) wszelkie cierpienie to droga wybranych - oby tylko umieć wykorzystać te dane nam skarby.

11. Roztropność zawsze powinna nam przewodniczyć i o nią modlić się należy.

12. (...) wszystko, co Bóg daje, to dla naszego dobra.

13. Żyj dla Boga, a Bóg będzie zawsze z Tobą.

14. Kochaj Boga, ufaj bez granic, bądź wierną prawom Jego, a niczego się nie lękaj.

15. O, jakież są cudowne drogi Boże.

16. (...) przy dobrej woli naszej i z łaską Bożą współpracując, wszystko możemy.

17. Modlitwa, posłuszeństwo, miłość wspólna, do tego się stosujcie, a będzie błogosławieństwo Boże z Wami.

18. (...) nade wszystko staraj się o postęp duszy, bo to zawsze i wszędzie [jest] najważniejszą naszą sprawą.

19. Módl się z wiarą, ufnością, a Pan Jezus przyrzekł dużo proszącym.

20. (...) módlmy się, ufajmy i wsłuchujmy się w głos Boży, a zajdziemy tam, gdzie łaska Boża nas wzywa.

21. (...) naszym obowiązkiem: uświęcenie.

22. Czuwaj, módl się, pracuj nad sobą.

23. (...) być uległym narzędziem w rękach Cudownego Mistrza.

24. Pamiętajmy, czym jesteśmy i starajmy się we wszystkim pełnić przyjęte prawo jako wolę Bożą, a pokój będzie w nas.

25. Czuwaj, módl się gorąco, śledź każdy promyk światła Bożego, wsłuchuj się w głos Boży.

26. (...) najmniejsza z łask jest najcenniejszą ponad wszystkie skarby świata.

27. Największym darem jest powołanie, a procentowanie tego zależy od naszej wierności, ustawicznej pracy, a nade wszystko ukochania świętego zadania swego.

28. Modlitwa to grunt naszego szczęścia.

29. (...) tam, gdzie czujesz mniej sympatii, to okazuj więcej serca, a zawsze, wszędzie z miłością.

30. Szukajcie Boga w każdej sprawie, w każdej intencji.

31. (...) aby każda chwila życia była pełnieniem woli Bożej, bo w tym nasze uświęcenie i pokój wewnętrzny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz