Kolejnego 1 maja „idźcie do Józefa”

Jak co roku, 1 maja, zwyczajem przejętym od Matki Założycielki, siostry franciszkanki od cierpiących z warszawskich i podwarszawskich placówek zgromadzenia, pielgrzymowały do kościoła sióstr sakramentek na warszawskim Nowym Mieście. W tymże kościele znajduje się cudowna figura św. Józefa, Obywatela Niebieskiego. 

O godz. 6.30 ks. dr Ryszard Gołąbek – kapelan domu sióstr i kaplicy na Wilczej, odprawił dziękczynno-błagalną Mszę św. Siostry dziękowały za wszelkie łaski, jakie przez wszystkie lata istnienia zgromadzenia wypraszał im św. Józef oraz prosiły o dalszą Jego opiekę nad całym Kościołem powszechnym, Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek od Cierpiących i każdą siostrą; modliły się także o dar nowych powołań. 

Z racji Roku św. Józefa, w darze wotywnym dla kościoła sióstr sakramentek został złożony ornat z implikacją św. Józefa.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz