Serdeczna prośba...

... o modlitwę za Kasię i jej nienarodzonego synka Ignasia... walczą w szpitalu... chłopczyk wymodlony jest za wstawiennictwem m. Kazimiery. Prosi Tato, siostrzyczka i Rodzina


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz