Orędujmy za kapłanami

Idąc śladem swojej matki założycielki, Siostry Franciszkanki od Cierpiących modlą się za kapłanów. Włączmy się i w ten sposób wypraszajmy duchownym umocnienie.

Czcigodna Sługa Boża matka Kazimiera Gruszczyńska, założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, zostawiła swoim zakonnym córkom duchowy testament. Bardzo ważne miejsce zajmują w nim posłuszeństwo Kościołowi, wspieranie duchowieństwa i modlitwa za kapłanów. 

- Matka Kazimiera troszczyła się o sprawy Kościoła. Jedną z cech jej duchowości była modlitwa za kapłanów. Kontynuujemy także na tym polu drogę wyznaczoną przez matkę założycielkę - akcentuje s. Lucyna Czermińska CSFA, wicepostulatorka w procesie beatyfikacyjnym Matki Kazimiery Gruszczyńskiej. 

Modlitwa za kapłanów jest bardzo potrzebna. Świat na różne sposoby próbuje odciągnąć mężczyzn od wejścia na drogę życia konsekrowanego, a tych, którzy na niej już są, chce odciągnąć od realizacji powołania. Siostry modlą się za kapłanów m. in. Koronką za przyczyną Matki Bożej Bolesnej. Jest to modlitwa ułożona w zgromadzeniu do odmawiania na Koronce do Siedmiu Boleści Matki Najświętszej. Powstała w duchu wdzięczności za dar procesu beatyfikacyjnego matki założycielki. 

Koronka za kapłanów odmawiana jest w domu generalnym zgromadzenia w Warszawie przy ul. Wilczej 7 w każdą pierwszą sobotę miesiąca po nabożeństwie wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi. Siostry modlą się też Koronką w innych domach zgromadzenia, również w Kozienicach, w rodzinnej miejscowości matki Kazimiery, gdzie w kościele znajduje się jej sarkofag. 

- Widzimy, jak wiele dobra niesie ta modlitwa. Mimo że Koronka jest odmawiana przede wszystkim przez nasze siostry, to włączają się w nią razem z nami osoby duchowne i świeckie, które niejednokrotnie uczestniczą w naszych zakonnych modlitwach, i niezwykle sobie ją cenią - zwraca uwagę s. Lucyna Czermińska. 

Powstanie Koronki zbiegło się w czasie z atakiem medialnym na kapłanów. - Z jeszcze większą gorliwością zaczęłyśmy modlić się o zachowanie w wierności duszy kapłanów - zaznacza s. Lucyna Czermińska. 

- Chcemy rozpowszechniać modlitwę tą Koronką, bo widzimy wiele dobrych owoców. Kapłani potrzebują naszego wsparcia duchowego. Modlitwą otaczamy też tych, którzy czują wezwanie do powołania kapłańskiego, aby nie bali się pójść za głosem, który słyszą w swoim sercu, wbrew temu, co proponuje współczesny świat zagłuszający natchnienia Ducha Świętego - stwierdza s. Lucyna. Koronka za kapłanów dostępna jest na stronie: 

Siostry upowszechniają dzieło i misję matki założycielki, modlą się też o jej rychłą beatyfikację. 9 kwietnia 2022 r. Papież Franciszek podpisał dekret dotyczący heroiczności cnót matki Kazimiery Gruszczyńskiej.  

17 września minęło 96 lat od jej śmierci. Zmarła w opinii świętości w rodzinnych Kozienicach w święto Stygmatów św. Franciszka - 17 września 1927 r. - około godz. 13.00 Do obchodów kolejnego wspomnienia śmierci matki Gruszczyńskiej w domu generalnym zgromadzenia przygotowywano się poprzez nowennę niedziel, do której byli zaproszeni wszyscy wierni. 

W zeszłym tygodniu nakładem franciszkańskiego wydawnictwa Bratni Zew ukazało się wznowione wydanie książki popularyzującej wiedzę na temat matki Kazimiery. Publikacja nosi tytuł "Wszystko zaczęło się w Kozienicach. Życie i dzieło Sługi Bożej Kazimiery Gruszczyńskiej (1848-1927)".

Źródło: M. Bochenek, Orędujmy za kapłanami, w: Nasz Dziennik nr 220/22.09.2023, s. 8.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz