Pierwszy dzień nowenny przed Uroczystością Matki Bożej Nieustającej Pomocy i setną rocznicą koronacji obrazu w kaplicy Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Warszawie przy ul. Wilczej 7

Modlitwa wstępna

Matko Boża i Matko nasza, której Chrystus umierający na krzyżu oddał nas wszystkich w opiekę i która spieszysz nam zawsze z pomocą w naszych potrzebach i troskach, pragniemy w tej nowennie uczcić Cię jako naszą Patronkę i błagać o Twoją nieustającą pomoc dla nas i dla świata całego.

Dzień I
(18 VI)

Módlmy się za dzieci

Maryja najczulsza z matek, z radością oczekiwała przyjścia na świat Bożego Dzieciątka, opiekowała się nim i zaspokajała wszystkie Jego potrzeby z największa miłością i troskliwością.

Matko Nieustającej Pomocy, oddajemy Twej opiece wszystkie dzieci. Otaczaj je najczulszą opieką od zarania życia.

V. Wzbudź w sercach matek miłości do dzieci nienarodzonych, aby rozwijały się pod ich sercem spokojnie i bezpiecznie.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

V. Daj rodzicom zrozumienie i umiejętność wpajania w serca dzieci miłości ku Bogu i cnót chrześcijańskich.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

V. Otocz opieką sieroty i sprawy, by znalazły wśród ludzi miłość i troskę o swoje życie.

R. Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy.

Módlmy się

Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać, spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńśką pomocy, nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym, Bog przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz